Expert in requirements

Gratis tips

De plek van analisten in agile en hybride trajecten

De plek van analisten in agile en hybride trajecten

Wist je dat de rol van analist officieel niet eens bestaat binnen scrum? Naast een goed functionerende product owner is er geen plek voor een analist die het achter­halen van de requirements op zich neemt. Of er een analist nodig is hangt af van de vaardigheden van de andere teamleden en van de product owner.

Lees hier waar analisten in gewoonlijk hun plek vinden binnen agile en hybride organisaties.

Story­board: waarde­volle techniek voor analisten

Story­board: waarde­volle techniek voor analisten

Een storyboard wordt vaak geassocieerd met een board van user stories. Door het woord ‘story’ is de link naar de user story techniek snel gelegd. Dat is onterecht. Een storyboard heeft niets met user stories te maken. Je kunt hem zowel in agile als traditionele omgevingen gebruiken.

Lees hier wanneer het handig is om een story­board te maken.

Tijd om de verant­woorde­lijk­heid van de product owner te nuanceren

Tijd om de verant­woorde­lijk­heid van de product owner te nuanceren

Je hoort en leest vaak dat de product owner verant­woorde­lijk is voor de requirements. Toen ik tijdens het schrijven van het nieuwe Handboek Requirements de bron er nog eens op nasloeg, bleek dat toch genuanceerder te liggen. Het schept bovendien een verkeerd beeld van de verant­woorde­lijk­heid van de PO.

Lees hier welke verant­woorde­lijk­heid de prodcut owner werkelijk heeft.

Agile documentatie: 4 onmisbare requirements­producten

Agile documentatie: 4 onmisbare requirements­producten

Wat de 4 voornaamste agile requirements­producten zijn en waarom agile teams onderscheid maken tussen proces- en product­documentatie, lees je in hoofdstuk 12 van de geheel herziene druk van Handboek Requirements. Hier lees je alvast hoofdstuk 12 dat gaat over requirements­producten.

Lees hier de nieuwe tekst over requirements­producten.

User stories: mijn 3 gouden regels

User stories: mijn 3 gouden regels

Benut jij de user stories techniek al ten volle? Ik zie te vaak dat men user stories gebruikt als traditionele requirements zinnen. Dat is jammer, want in agile en hybride trajecten is er zoveel meer uit te halen. Als je deze requirementstechniek toepast zoals het bedoeld is, tenminste. Mijn 3 gouden regels helpen je daarbij.

Lees hier hoe je de voordelen van de techniek ten volle benut.


Tips voor de moderne analist

Abonneer je en ontvang eens per maand een nieuw artikel

Je kunt je op ieder moment weer afmelden

# abonnees
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Volg Nicole op:

Gratis video met tips voor user stories

Masterclass ‘Vervolmaken van je user stories’

Ontdek hoe je 5 door analisten veel gemaakte fouten omzeilt