Expert in requirements

Gratis tips

3 must haves waar je als agile analist niet omheen kunt

3 must haves waar je als agile analist niet omheen kunt

Als analist in een agile-omgeving word je gezien als professionals die zelf het beste weet hoe hij zijn werk moeten uitvoeren. Agile kent dan ook geen verplichte methoden en technieken. Alleen principes, regels en heel veel best practices. Omdat het lang niet altijd meevalt om de juiste werkwijze te kiezen, geef ik je de 3 absolute must haves.

Lees hier welke 3 dingen je zeker niet achterwege mag laten.

Je rol als analist in agile: 6 opties

Je rol als analist in agile: 6 opties

Hoewel met agile de aandacht voor requirements is toegenomen, is er weinig informatie te vinden over de rol van analisten in een agile-omgeving. Agile gebruikt namelijk geen rolnamen zoals requirements-analist, tester, architect en user experience designer. Scrum kent uitsluitend de rollen product owner, scrum master en ontwikkelaar.

Lees hier welke 6 rollen het meeste door analisten vervuld worden.

10-punten-checklist voor de moderne analist

10-punten-checklist voor de moderne analist

De tijd dat we maandenlang konden doen over een requirementsanalyse is voorgoed voorbij. Nu worden er iedere sprint concrete resultaten van ons verwacht. Wat die resultaten precies zijn en vooral hoe je ze kunt bereiken, is lang niet altijd duidelijk. Om je te helpen de zwakke punten in je huidige werkwijze te vinden, heb ik een 10-punten-checklist gemaakt.

Gebruik de checklist om op een lopend project de voornaamste verbeterpunten te vinden.

Techniek om eenvoudig requirements mee uit te vragen

Techniek om eenvoudig requirements mee uit te vragen

“Welke vragen moet ik aan mijn stakeholders stellen om hun requirements boven water te krijgen?” is een vraag die me steeds vaker gesteld wordt. Hoewel de vragen die je stelt al snel domein- en contextafhankelijk zijn, zou meer houvast voor veel analisten welkom zijn. Een techniek die dat biedt is het H-model.

Lees hier hoe je met die techniek eenvoudig requirements uitvraagt.

Agile requirements binnen de beperkingen van een hybride omgeving

Agile requirements binnen de beperkingen van een hybride omgeving

De afgelopen jaren hebben we massaal de watervalaanpak vaarwel gezegd en agile en Scrum omarmd. Inmiddels is duidelijk geworden dat agile zo zijn eigen uitdagingen kent. Dat geldt zeker ook voor hybride omgeving, waarin nog niet iedereen de omslag naar agile heeft gemaakt. Je moet dan agile en traditionele requirements op een slimme manier combineren.

Lees hier hoe je dan toch de agile requirementstechnieken kunt blijven toepassen.


Tips voor de moderne analist

Abonneer je en ontvang eens per maand een nieuw artikel

Je kunt je op ieder moment weer afmelden

# abonnees
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Volg Nicole op:

Gratis video met tips voor user stories

Masterclass ‘Vervolmaken van je user stories’

Ontdek hoe je 5 door analisten veel gemaakte fouten omzeilt