Er zijn nogal eens misverstanden over hetgeen agile van een analist verwacht. Moeten teamleden in agile generalist of specialist zijn?  

Maar weinig analisten lijken scherp te hebben wat er van hen verwacht wordt. Zeker in een hybride (deel agile, deels traditionele) omgeving kunnen de verwachtingen nogal uiteenlopen.

Het is dan maar net aan wie je het vraagt. Grote kans dat je van je manager, je projectleider en je teamgenoten een verschillend antwoord krijgt. En soms weet die persoon zelf ook niet goed wat hij van jou als analist mag verwachten.

Geen wonder dat jij niet scherp krijgt wat er van je verwacht wordt.

Daar komt nog bij dat de verwachtingen van je collega’s behoorlijk af kunnen wijken van hetgeen agile erover zegt. Wat doe je dan? Waar ga je van uit als jij en je organisatie beter agile willen gaan werken?

Agile

Agile en vooral Scrum zijn in elk geval duidelijk over wat ze van de verschillende rollen verwachten. Ze noemen de analisten rol alleen niet expliciet. Afgelopen zomer heb ik een e-book geschreven over wat agile van je verwacht en hoe je daar in de praktijk mee omgaat. Ken je mijn e-book ‘Agile Requirements’ al?

Als je niet de rol van product owner of scrum master hebt maak je in scrum onderdeel uit van een multidisciplinaire ontwikkelteam.

Dat betekent niet dat je ook moet programmeren. Dat is een veelgehoord misverstand.

Generalisten en specialisten in agile

Van alle leden van het multidisciplinaire team verwacht agile dat ze ook werkzaamheden buiten hun specialisme (meehelpen) uitvoeren. Maar dat wil niet zeggen dat je een generalist moet zijn. Vooral je houding en bereidheid om in het belang van het team te handelen, is essentieel. 

Specialisten zijn bijzonder waardevol, ook binnen agile. Een specialist voert de taken in zijn vakgebied doorgaans sneller en kwalitatief beter werk uit dan een generalist.

Onthoud dit – Een generalist en een specialist-op-één-gebied zijn twee uitersten op de specialisatieschaal. Het hoeft niet zwart of wit te zijn, niet generalist of specialist. Er zijn vele tinten grijs mogelijk.

Een agile team is niet alleen multidisciplinair en gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat,  ze zijn ook zelfsturend. Tijdens de dagelijkse stand up bepalen ze samen welke taken op dat moment de hoogste prioriteit hebben en wie welke taken uitvoert.

Vanzelfsprekend houden ze daarbij rekening met de competenties en voorkeuren van elk teamlid. Maar iedereen moet bijdrage leveren aan het teamresultaat. Wachten totdat een teamgenoot zijn werk heeft afgerond is er niet bij. 

Er is altijd werk te doen in het teambelang. De ene keer doe je werk op jouw specialisme. De andere keer help je een teamgenoot die specialist in een ander vakgebied is. Zo leer je al doende nieuwe vaardigheden. En soms zijn er werkzaamheden waar niemand in je team ervaring mee heeft. Dan moet je het jezelf aanleren. Of in sommige gevallen tijdelijk hulp van buiten je team vragen. 

Doordat je op deze manier nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld, word je steeds waardevoller voor het team. En ontwikkel je na verloop van tijd misschien wel een tweede of derde specialisme. Perfect.

Specialisten op één gebied 

De traditionele waterval aanpak rust op specialisten. En daar zijn nog steeds veel organisaties op ingericht. Er is dan bijvoorbeeld een afdeling met analisten, een afdeling met user interface designers, een afdeling met Java ontwikkelaars, etcetera.

In dit soort organisaties wordt (onbewust) het specialist-op-één-gebied zijn in stand gehouden. En stappen richting meerdere specialismen of generalist tegengewerkt.

Als analist (of tester of Java ontwikkelaar bijvoorbeeld) maak je vaak onderdeel uit van een afdeling met analisten en word je gestimuleerd om een betere analist te worden. Daar word je op beoordeeld en beloond. Je competenties verbreden of een ander specialisme aanleren doet je carrière (op korte termijn) geen goed.

Als analist (of andere specialist) word je soms in meerdere teams geplaatst omdat er een tekort is aan analisten, of omdat er in één team niet genoeg analysewerk voorhanden is. De achterliggende gedachte hierbij is dat analisten alleen analysewerk kunnen doen en dat al het analysewerk door analisten moet gebeuren. Dezelfde gedachtegang gaat voor ieder specialisme op.

Organisaties die hun teams op deze manier bemensen, houden daarmee zelf hun probleem van het tekort aan specialisten in stand. Ook leidt het tot andere problemen zodra er (tijdelijk) minder werk van een bepaald specialisme te doen is.

Bovendien realiseren zij zich niet dat tegelijkertijd voor meerdere agile teams werken funest is voor de productiviteit van de medewerker en voor de productiviteit van de teams als geheel.

Wat wordt er van jou verwacht?

  • Dat je nog beter wordt in je vak?
  • Dat je je competenties verbreedt?

Aan het antwoord op deze vraag zie je of de persoon een traditionele of een agile mindset heeft 🙂

Wat ben jij op dit moment, een specialist, een generalist of ergens er tussenin? Laat het me hieronder weten.

Nicole de Swart, requirementstechnieken expert
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Nicole de Swart

Auteur Handboek Requirements

Volg Nicole op:

Priya Soekhai

Priya Soekhai

Expert agile samenwerken

Volg Priya op:

Tips over agile requirements

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.000 collega abonnees.

Abonneren op de tips

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Copy link
Powered by Social Snap