Expert in requirements

Agile documentatie: 4 onmisbare requirements­producten

Gekleurde mappen

Dat er de afgelopen 7 jaar veel is veranderd in ons vakgebied, hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. Dat is ook de reden dat ik momenteel werk aan een grondige update van Handboek Requirements. Ik ben compleet nieuwe teksten aan het schrijven over het agile (requirements)proces, agile documentatie, agile requirements­technieken en over user stories. Het nieuwe boek ligt vanaf de zomer in de winkel.

Wat de 4 voornaamste agile requirements­producten zijn en waarom agile teams expliciet onderscheid maken tussen project- en product­documentatie, lees je in het nieuwe hoofdstuk 12 Requirements­producten. Ik kan niet wachten om het met je te delen, vandaar dat je hier alvast een deel van het hoofdstuk kunt lezen.

Wil je meer lezen? Vraag de gratis preview met 5 complete hoofdstukken uit het nieuwe Handboek Requirements aan.

Project­documentatie

Project­documentatie is de documentatie die in het voortbrengings­proces nodig is om de automatiserings­behoefte helder te maken, zodat het ontwikkelteam de juiste software kan bouwen.

Agile omgevingen

De geëigende manier om inzicht in de requirements te krijgen is directe afstemming tussen het ontwikkelteam en vertegenwoordigers van de business. Daarvoor houden agile teams bijvoorbeeld iedere sprint product backlog verfijnings- en sprintreview­bijeenkomsten. Doordat ze de requirements (meestal user stories) bespreken kort voor de sprint waarin het ontwikkelteam ze implementeert, is het niet nodig om ze uitgebreid te beschrijven. Het meeste dat besproken is zal men zich nog herinneren.

Bovendien kijkt de product owner of een gebruiker mee tijdens de ontwikkeling van de software en kan dus bijsturen en informatie aanvullen, waar nodig. Uiteraard met inachtneming van het sprintdoel en de scope van de sprint. Op deze manier kan een agile team met summiere project­documentatie toe.

Hybride omgevingen

In hybride omgevingen waar bijvoorbeeld niet het hele ontwikkelteam bij de besprekingen over de requirements aanwezig is of waar de requirements­analist meerdere sprints vooruit werkt, is meer project­documentatie nodig. Wat de best passende requirements­producten zijn en de diepgang daarvan is sterk afhankelijk van de inrichting van het voortbrengingsproces.

Hoe meer het proces leunt op schriftelijke communicatie, hoe meer de requirements­analist moet beschrijven en hoe belangrijker de kwaliteit van die requirements­specificaties zijn. Onderstaande figuur laat de verdeling tussen schriftelijke en mondelinge communicatie zien.

Schriftelijke en mondelinge communicatie binnen traditioneel en agile proces

Product­documentatie

Na oplevering van het systeem is product­documentatie van belang om het beheer en onderhoud in goede banen te leiden. Requirements geven daartoe inzicht in de automatiserings­behoeften en de reden waarom het systeem werkt zoals het nu werkt. Dit wordt ook beheer­documentatie genoemd.

Naast requirements­informatie is ook inzicht in de functionele en technische werking van het systeem van belang. Deze informatie wordt in agile gewoonlijk geïntegreerd opgenomen in de product­documentatie. Hierdoor kent agile geen afzonderlijke requirements­producten die als product­documentatie dienen.

Het ontwikkelteam voegt iedere sprint informatie aan de product­documentatie toe. Zo houden ze de product­documentatie actueel en blijft hij in de pas lopen met de opgeleverde software.

Het ontwikkelteam stelt de documentatie deels voor zichtzelf op. Doordat ze iedere sprint het laatste systeemincrement uitbreiden en verbeteren, zijn ze voortdurend hun eigen code aan het onderhouden. Het is daarom in hun eigen belang dat het systeem en de code inzichtelijk blijven. De product­documentatie kan daardoor beperkt en eenvoudig blijven.

Hybride omgevingen

In hybride omgevingen is het vaak nodig om uitgebreidere product­documentatie op te stellen. Bijvoorbeeld als de software minder inzichtelijk is, als applicatiebeheer daarom vraagt of als de requirements­producten dienen als project- en tevens als product­documentatie.

Onderstaande paragrafen lichten de voornaamste agile en traditionele requirements­producten toe.

Meer lezen? Vraag de gratis preview met 5 complete hoofdstukken uit het nieuwe Handboek Requirements aan.

Succes met de requirements,

Nicole de Swart

PS Vond je dit artikel interessant? Deel het dan op Twitter, LinkedIn, Facebook of Google+ door op onderstaande knoppen te klikken.


Reacties (0)


Geef een reactie

Gratis preview Handboek Requirements

Cover ‘Handboek Requirements’

Lees alvast 5 hoofdstukken uit het compleet vernieuwde boek

Nicole de Swart

Nicole de Swart

Volg Nicole op:

Gratis video met tips voor user stories

Masterclass ‘Vervolmaken van je user stories’

Ontdek hoe je 5 door analisten veel gemaakte fouten omzeilt