Als het gaat om de werkwijze binnen ICT-projecten worden incrementeel en iteratief vaak in een adem genoemd. Ook een agile aanpak combineert incrementeel en iteratief werken.

In dit artikel vind je het antwoord op onderstaande vragen:

  • Wat is eigenlijk het verschil tussen incrementeel en iteratief?
  • Kan een ICT-project alleen incrementeel en niet iteratief werken en omgekeerd?
  • Waarom is een agile aanpak incrementeel en tevens iteratief?

Wat is incrementeel?

Bij incrementele softwareontwikkeling bouw en release je het hele systeem niet in één keer maar voeg je geleidelijk steeds meer functionaliteit aan het systeem toe. Je begint met een basale versie van het systeem, vaak wandelend skelet genoemd. Van daaruit laat je de omvang, functionaliteit en kwaliteit van het systeem stap voor stap groeien.

Dit zou je kunnen vergelijken met de manier waarop schilders te werk gaan. De afbeelding laat zien hoe de Mona Lisa eerst zonder en daarna met, een incrementele aanpak vorm zou krijgen.

incrementeel vs iteratief

Wat is iteratief?

Bij iteratieve softwareontwikkeling bouw je eerst een zeer voorlopige versie van het systeem. Daarna verzamel je feedback om vervolgens de software aan de wensen aan te passen. Dan vraag je opnieuw feedback, etc.

Bij iteratieve softwareontwikkeling verwacht je niet dat de ontwikkelde software meteen goed is. Je gaat er juist van uit dat je de software moet aanpassen.

Omdat je weet dat de software nog niet goed is, bouw je zo min mogelijk. Je bouwt het minimale dat nodig is om zinvolle feedback te krijgen. Je blijft voortdurend aanpassen en feedback vragen totdat de klant tevreden is of totdat er geen tijd of budget meer over is.

Wanneer pas je incrementeel en/of iteratief werken toe?

Zowel incrementeel als iteratief werken heeft voordelen. Je kunt ze onafhankelijk van elkaar of in combinatie toepassen.

Incrementeel werken pas je toe om het systeem geleidelijk in productie te kunnen nemen, waarbij iedere volgende release extra functionaliteit toevoegt. Op deze manier kun je eerder beginnen met het leveren van businesswaarde.

Iteratief werken pas je toe om de juiste oplossing te vinden ofwel om te ontdekken op welke manier het systeem het beste aan de behoeften van de business kan voldoen.

Agile is incrementeel en tevens iteratief 

In een agile omgeving wordt zowel incrementeel als iteratief gewerkt. Welke gevolgen dat praktisch gezien voor je werkwijze heeft, leg ik je haarfijn uit in het online programma Meester in agile requirements

Agile stelt dat het onmogelijk is de requirements op voorhand vast te stellen. Als je dat toch probeert zouden ze later toch behoorlijk veranderen door gewijzigde en voortschrijdende inzichten. Iteratief werken is dan de oplossing.

Agile is erop gericht om zo veel en zo vroeg mogelijk businesswaarde te leveren. Hiertoe wordt bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal een release in productie genomen. Dit kan alleen bij een incrementele aanpak.

Heb jij ervaring met een incrementele en/of iteratieve aanpak? Hoe beviel dat? Laat hieronder gerust een reactie achter.

Nicole de Swart, requirementstechnieken expert
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Nicole de Swart

Auteur Handboek Requirements

Volg Nicole op:

Priya Soekhai

Priya Soekhai

Expert agile samenwerken

Volg Priya op:

Tips over agile requirements

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.000 collega abonnees.

Abonneren op de tips

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Copy link
Powered by Social Snap