Overal is te lezen en te horen wat de voordelen van agile en Scrum zijn. Over de nadelen hoor en lees je weinig.

Vanwege de (beloofde) voordelen stappen organisaties massaal over op agile. Wie wil er niet een hogere productiviteit, kortere time-to-market, grotere klanttevredenheid, hogere softwarekwaliteit, voorspelbaarheid qua doorlooptijd en kosten, kunnen omgaan met wijzigende requirements en bovendien meer werkplezier voor de projectmedewerkers?

Je zou bijna vergeten dat er ook nadelen kleven aan agile en Scrum. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Laten we eens 4 belangrijke nadelen onder de loep nemen:

1. Agile werken is niet eenvoudig

Agile en Scrum lijken misschien eenvoudig omdat de ‘spelregels’ eenvoudig zijn. Maar schijn bedriegt. Genoeg organisaties hebben al ondervonden dat het een hele uitdaging is om de agile principes en het scrum framework goed toe te passen.

Agile werken vergt een behoorlijke inleertijd. Je moet een nieuwe werkwijze met nieuwe rollen, producten en technieken aanleren. En belangrijker nog, agile vergt een andere mindset dan in traditionele softwareontwikkeling.

Veel dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, gelden niet meer. Bijvoorbeeld planmatig werken, SMART requirements en zorgvuldig documenteren zijn in agile veel minder van belang.

2. Agile werken vraagt veel tijd en commitment van de business

Voor een succesvol agile project is intensieve samenwerking tussen business en ICT vereist. Er dient (bijna) dagelijks contact te zijn tussen de business en het agile team. Ze stemmen veel samen af,  sparren onderling en sturen bij waar nodig.

De business heeft een cruciale rol en is verantwoordelijkheid voor de return on investment (ROI). Zij moeten op tijd beslissingen nemen, prioriteiten stellen en feedback geven aan het agile team.

De product owner in Scrum is niet voor niets een fulltime rol. Hij moet de wensen en verwachtingen van de stakeholders managen en zijn visie en het productdoel goed overbrengen op het agile team.

3. De rol van de analist is onduidelijk

De bekende traditionele rollen zoals business / informatie analist, ontwerper, architect, tester en projectleider worden bewust niet gehanteerd in agile. Iedereen is gewoon teamlid.

De leden van het (multidisciplinaire) agile team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Er zijn geen voorgeschreven taken of werkzaamheden voor bepaalde teamleden. In plaats daarvan bepalen de teamleden iedere dag gezamenlijk wie welke werkzaamheden gaat doen.

Het opstellen van requirements is in een agile project niet meer de verantwoordelijkheid van analisten. Het just in time creëren van een gezamenlijk beeld van de requirements is een taak van de product owner en de teamleden samen. Het is zelfs niet vanzelfsprekend dat er analisten nodig zijn op een project.

4. Er is een organisatieverandering nodig

Om de voordelen van agile ten volle te benutten, is het niet genoeg om alleen binnen de ICT-projecten agile te werken. Heel de organisatie van hoger management tot marketing, productontwikkeling en ICT-beheer moet mee in de agile denk- en werkwijze.

Het is eerder een cultuurverandering dan wederom een nieuwe softwareontwikkelmethode. Gelukkig is een geleidelijke overgang aan te bevelen.

Voor een groot deel van de organisaties zijn typische agile voorwaarden als zelfsturende teams (geen projectleider), fully commited (medewerkers niet in meerdere teams), teamverantwoordelijkheid (geen individuele beoordelingen/bonussen), transparantie (geen managementrapportages) een brug te ver.

De meest voorkomende aanpak op dit moment is dan ook een hybride aanpak. Dit is een mengvorm van een waterval en een agile aanpak. Hiermee zijn vaak (iets) betere resultaten te halen dan met een watervalaanpak, maar de grote voordelen van agile zullen uitblijven.

Nu ben ik benieuwd naar je mening. Wegen deze nadelen voor jou op tegen de voordelen van agile? Geef alsjeblieft je mening in het reactieveld hieronder.

Nicole de Swart, requirementstechnieken expert
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Nicole de Swart

Auteur Handboek Requirements

Volg Nicole op:

Priya Soekhai

Priya Soekhai

Expert agile samenwerken

Volg Priya op:

Tips over agile requirements

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.000 collega abonnees.

Abonneren op de tips

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Copy link
Powered by Social Snap