Begin deze eeuw werd het agile werken veelal vanuit IT geïnitieerd, vaak zonder support van het management. Bij de agile transities van tegenwoordig is dat gelukkig anders.

In veel organisaties neemt het management het voortouw bij de uitrol van de agile manier van werken. In eerste instantie doen ze dat voor IT-projecten, maar ook het aantal agile initiatieven buiten de IT neemt in rap tempo toe.

Succes agile transities is nog beperkt

Toch is het succes dikwijls nog beperkt. Een belangrijke reden daarvoor is dat het management zich niet realiseert wat er voor nodig is om agile te werken. De nieuwe werkwijze wordt ingepast in de bestaande structuren van de organisatie en behelst doorgaans alleen oppervlakkige scrum of andere agile practices. Dat zie je bijvoorbeeld aan:

De voor agile vereiste gedrags- en cultuurverandering krijgt te weinig aandacht

De verleiding om vast te houden aan de schijnzekerheid van fixed price afspraken en geaccordeerde requirements is groot, vooral voor managers en business stakeholders die in controle willen blijven.

Het gevolg: gebrek aan samenwerking tussen business en IT en niet zelden ook onbewust tegenwerking van het management

Ook lang niet alle ontwikkelaars, testers, analisten en andere IT’ers hebben afscheid genomen van volledig gespecificeerde requirements en de sprong gemaakt naar businesswaarde gedreven ontwikkelen. Signalen die hierop wijzen zijn:

Geef jij al het goede voorbeeld?

Loop voorop en leer echt denken én je gedragen als agile analist.

We hebben dit programma speciaal gemaakt voor traditioneel opgeleide vakmensen die middenin de transitie naar agile zitten.

Bij deze organisaties zie je dat de nieuwe ‘agile’ werkwijze vroeg of laat gaat knellen.

Opgelegde planningen en deadlines worden niet gehaald, business stakeholders zijn ontevreden en teamleden raken gefrustreerd. De veelbelovende resultaten van agile, zoals korte time to market en software met veel businesswaarde, blijven uit.

Bij steeds meer mensen in de organisatie begint dan het besef door te dringen dat er iets moet veranderen.

Agile transitie van binnenuit

De transitie van waterval naar agile is een proces van enkele jaren. Awareness van de agile principes, toepassen van de drie Scrum pijlers: transparantie, inspectie en aanpassing, en naleven van de vijf Scrum waarden is essentieel.

Van daaruit ga je uitproberen en ervaren wat voor jullie goed werkt. Dat doe je proefondervindelijk. Vele kleine stapjes vooruit (en af en toe ook achteruit) maakt op termijn het verschil.

Een heel stappenplan voor de transitie uitdenken is zinloos. Agile voer je namelijk op agile wijze in. Daarom hebben we onderstaande tip opgenomen in ons gratis e-book ’52 Agile requirements TIPS & inspirerende QUOTES’.

Agile requirements

De wijze waarop het team, de stakeholders en het management met requirements omgaan is één van de voornaamste succesfactoren voor elke agile werkwijze. En wie vervullen al van oudsher de brugfunctie tussen business en IT? Inderdaad analisten.

Onderschat de rol die wij als analisten bij de transitie naar agile kunnen spelen niet

Door die brugfunctie kunnen wij zowel bij business stakeholders als leden van het agile team awareness creëren. We kunnen ze laten ervaren wat het is om requirements proefondervindelijk te ontdekken en de software incrementeel en iteratief te ontwikkelen. Dat begint bij het geven van het goede voorbeeld.

Wat je verder kunt doen? Daarover hebben we verschillende artikelen geschreven, onder andere deze:

Hoe probeer jij collega’s mee te krijgen in de agile werkwijze? Lukt dat? Welke moeilijkheden ondervind je daarbij? Deel het met je vakgenoten in het onderstaande reactieveld. Zo helpen en inspireren we elkaar.

Nicole de Swart & Priya Soekhai

Misschien vind je dit ook interessant

0 reacties

Geef een reactie