Use case 2.0 is de agile versie van de oude vertrouwde use cases. Minder bekend dan user stories maar in hybride omgevingen vaak een beter alternatief. 

Bij agile requirements denken veel mensen vooral aan user stories. Hoewel dit een fantastische requirementstechniek is, is alleen het opstellen van user stories niet toereikend.

User stories zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor:

  • het opstellen van systeemdocumentatie
  • het creëren van overzicht
  • het gedetailleerd vastleggen van requirements

Vooral in hybride projecten (deels agile, deels waterval) lijkt het een logisch keuze om user stories te combineren met use cases. Of een andere reden kan zijn dat de business gewend is aan use cases en het agile team met user stories wil werken.

Use case 2.0

Wat veel analisten niet weten is dat er ook een agile versie van de use case techniek bestaat. De vernieuwde use case techniek, use case 2.0 genoemd, is flexibel en schaalbaar opgezet. Het is daardoor in zowel traditionele, agile als hybride omgevingen te gebruiken. In dit interview dat ik had met Ivar Jacobson, de grondlegger van use cases, vertelt hij over het gebruik van zijn requirementstechniek in een agile omgeving.

In vergelijking met de user story techniek biedt use case 2.0 meer structuur en houvast. In UC 2.0 is beschreven welke activiteiten en bijbehorende werkproducten nodig zijn om de requirements op te stellen en te implementeren.

Ik zal je de kern van use case 2.0 uitleggen.

Use case slices

Voor toepassing binnen agile trajecten zijn er use cases slices geïntroduceerd en kun je spelen met het detailniveau van de use case beschrijvingen. In use case 2.0 deel je de use cases op in slices, die je vervolgens op de product back­log plaatst. Deze use case slices zijn te vergelijken met kleine user stories.

Het onderkennen van slices is relatief eenvoudig omdat ze je ze rechtstreeks uit de mogelijke paden door de use case (flows) afleidt. Zo waarborg je dat elke use case slice business­waarde heeft.

Detailniveaus

In use case 2.0 is het niet meer nodig om de use cases volledig uit te werken. Zeker in agile trajecten is het vastleggen van alle details onwenselijk. UC 2.0 heeft daarom voor al haar werkproducten verschillende detailniveaus gedefinieerd. Voor een use case beschrijving zijn dat bijvoorbeeld ‘contourschets’, ‘detailschets’ en ‘volledig beschreven’. De detailniveaus voor een use case model zijn ‘businesswaarde vastgesteld’, ‘systeemgrens afgebakend’ of ‘gestructureerd’.

Je kunt dus het voor jouw praktijksituatie passende detailniveau kiezen. Dat is onder andere afhankelijk van de de inrichting van het project, van het contact met de business en van de volwassenheid van het agile team. Het advies is om met het laagste niveau te beginnen en pas meer details toe te voegen wanneer het team informatie mist.

Activiteiten

De activiteiten die je moet uitvoeren om de requirements op te stellen en te implementeren, worden uitgebreid toegelicht in het e-book Use Case 2.0 (onderaan de pagina). Hier volgt een samenvatting.

Je begint met het vastleggen van de belangrijkste use cases en actoren in een initieel use case model. Die vul je later, wanneer er een extra actor of use case op tafel komt, aan. Vervolgens werk je van de voornaamste use cases de basis- en alternatieve flows uit, voor zover nodig om de use case op te delen in slices.

Het is niet nodig om een use case meteen helemaal op te delen in slices. Begin met de slices die de meeste businesswaarde leveren of belangrijke risico’s afdekken. Doe daarna hetzelfde voor de andere use cases met hoge prioriteit. De eerste slice van een use case is altijd gebaseerd op de basisstroom. Dit is namelijk de meest directe manier voor de gebruiker om zijn doel te halen.

Kort voordat een use case slice door het agile team opgenomen wordt in een sprint, werk je die slice samen met de business uit. Dat doe je door de use case beschrijving verder te detailleren en door testcases te definiëren. Testcases zijn belangrijk voor het agile team, omdat ze vertellen wanneer de use case slice succesvol geïmplementeerd is.

Use case 2.0 in hybride omgevingen

Door haar flexibiliteit en de structuur die use case 2.0 biedt, is het in hybride omgevingen een serieus alternatief voor de user story techniek. Het geeft meer houvast en je hoeft geen use cases meer om te schrijven naar user stories of andersom. Tijdens de transitie en groei naar een volwassen agile organisatie, kun je het detailniveau van de producten eenvoudigweg mee laten bewegen met de afnemende behoefte aan detail.

Zou use case 2.0 ook voor jouw project een serieus alternatief kunnen zijn?

Laat me hieronder in het reactieveld weten:

  • Of, en zo ja waarvoor, je op dit moment use cases gebruikt
  • en waarom use case 2.0 voor jouw project interessant zou kunnen zijn

Nicole de Swart, requirementstechnieken expert
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Nicole de Swart

Auteur Handboek Requirements

Volg Nicole op:

Priya Soekhai

Priya Soekhai

Expert agile samenwerken

Volg Priya op:

Tips over agile requirements

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.000 collega abonnees.

Abonneren op de tips

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Copy link
Powered by Social Snap