Wist je dat de rol van analist officieel niet eens bestaat binnen scrum?

Naast een goed functionerende product owner is er geen plek voor een analist die het achterhalen van de requirements op zich neemt. Een analist kan wel deel uit maken van het multi­disciplinair ontwikkel­team. In dat team moeten immers ook de competenties om requirements te achterhalen aanwezig zijn.

Of er een analist nodig is in het ontwikkel­team hangt af van de vaardig­heden van de andere teamleden en van de product owner. Als de samenwerking tussen de product owner en het ontwikkel­team soepel verloopt, de requirementstechnieken correct worden toegepast en er goed doorgevraagd wordt naar de achter­liggende doelen en toegevoegde waarde, kan een analist weinig toevoegen.

De praktijk

In de praktijk vind je requirements­analisten niet alleen in het multi­disciplinair ontwikkel­team. Ze worden soms ook (opgeleid tot) scrum master of product owner.

Wat ook vaak voorkomt is dat er andere, in agile officieel niet voorkomende, teams geformeerd worden. Die worden meestal uit nood geboren omdat er geen geschikte product owner is of omdat de organisatie traditioneel georiënteerd is.

In de praktijk vinden analisten in hybride organisaties gewoonlijk hun plek in een of meer van de onderstaande teams of rollen (als ze niet full time scrum master of product owner worden):

 • Een ‘product owner assistenten’-team
  Als de product owner nauwelijks tijd voor het project vrij kan maken en werk uitbesteden aan het ontwikkel­team niet toereikend is, formeren sommige organisaties een ‘product owners assistenten’-team. De product owner delegeert dan zijn (operationele) taken aan dit team met requirements­analisten en eventueel andere rollen zoals UX-designer. Belangrijk hierbij is dat de product owner (in de tijd die hij heeft) actief betrokken is en zelf de belangrijke beslissingen neemt.
 • Een alternatieve product owner
  Als er geen belanghebbende uit de business de rol van product owner op zich wil nemen, komt vaak een requirements­analist (of andere ICT’er) voor de rol van product owner in beeld. Die analist treedt dan op als, of namens de product owner. Dit kan een werkbare oplossing zijn, mits je je realiseert dat de product owner een zwaardere rol is en de nodige autoriteit en beslissings­bevoegdheid vereist.
 • Een requirementsteam
  Bij sommige projecten is de product owners rol helemaal niet ingevuld. In dat geval laat een organisatie vaak een team van analisten het requirements­werk oppakken. Door de sterke focus op requirements, is de kans groot dat de andere taken van de product owner onderbelicht blijven en dat er meer traditionele dan agile requirements worden opgesteld.
 • Een sprint­voorbereidings­team
  Zo’n team met requirements­analisten en eventueel UX-designers loopt enkele sprints voor het ontwikkel­team uit en bereidt de user stories voor de komende sprints voor. Dit team werkt zelfstandig en wordt niet aangestuurd door een product owner. Als er een product owner is, werken ze daar uiteraard wel mee samen. Pas bij een sprint­voorbereidings­team er voor op dat je niet tussen de business en het ontwikkel­team komt te staan, waardoor er nauwelijks rechtstreeks contact tussen de business en het ontwikkel­team is.
 • Een project­voorbereidings­team
  Bij organisaties waarbij het traditionele fixed price model wordt gehanteerd voor het aansturen van projecten en/of externe leveranciers, is een project­voorbereidings­team dat de start van een project voorbereidt, vaak onontkoombaar. Een team van requirements­analisten stelt dan, tijdens een voorfase, de requirements op. Die requirements zijn, in meer of mindere mate van detail, noodzakelijk om goedkeuring en budget voor het project te krijgen.

Dit zijn uiteraard niet de enige plekken binnen agile en hybride organisaties waarin analisten opereren. Hoe is dat in jou organisatie ingericht? Ik vind het fijn als je hieronder een reactie plaatst.

De laatste stand van zaken rond agile requirements lees je in mijn splinternieuwe Handboek Requirements. Ik stuur je er graag een aantal hoofdstukken uit toe, want het boek is net van de drukpers gerold en ik ben apetrots op het resultaat ;-).


Nicole de Swart

 

Vond je dit artikel interessant? Deel het dan met je vakgenoten via de share knoppen aan de zijkant.

Gratis e-book ‘Vliegende start als agile analist’

Met 25 do’s en don’ts voor agile requirements en eens per maand een agile requirements tip
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Requirementstechnieken expert

Ik help je de juiste mix van agile en traditionele requirementstechnieken toepassen

Volg Nicole op:

Tips voor de moderne analist

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.500 collega abonnees.

Share This