Requirements zijn geen doel op zich, maar een middel om software te realiseren dat aansluit op de behoeften van de business. En zelfs die software is niet wat de business echt wil. Waar het de opdrachtgever eigenlijk om gaat is bijvoorbeeld kosten­verlaging, vergroten van het markt­aandeel, een fikse boete of imagoschade voorkomen of de klant- of medewerkers­tevredenheid vergroten.

Toch ligt in de meeste IT-projecten de focus al decennia op het implementeren van de vastgestelde (en goedgekeurde) requirements.

Requirements gedreven ontwikkelen

Softwareontwikkelprojecten zijn requirements gedreven. Daar bedoel ik mee dat de requirements uitgangspunt zijn voor de overige projectactiviteiten zoals ontwerpen, bouwen, testen en projectmanagement. Het opstellen van goede requirements is dan enorm belangrijk, want fouten in de requirements werken door in het vervolg van het project.

In traditionele omgevingen hebben analisten de cruciale taak om de requirements correct, volledig en ondubbelzinnig te definiëren. Dat is geen eenvoudige, om niet te zeggen onmogelijke, taak. Je moet namelijk zien te achterhalen aan welke requirements de software moet voldoen, zodat het systeem, na ingebruikname, businesswaarde levert. Of anders gezegd, zodat de bedrijfsdoelen gerealiseerd worden.

Bij requirements gedreven ontwikkelen vraag je in feite aan de stakeholders om de toekomst te voorspellen. Je wilt namelijk eerst de requirements definiëren en dan in één keer de juiste software bouwen. Dit impliceert dat:

  • de business niet alleen op strategisch maar ook op tactisch en operationeel niveau helder heeft, hoe ze de bedrijfsvoering in willen (gaan) richten
  • de gebruikers(vertegenwoordigers) tot in detail weten welke geautomatiseerde ondersteuning ze voor hun (nieuwe of bestaande) operationele processen nodig hebben
  • requirements volledig en juist te definiëren zijn

Doordat je van de business vraagt om vooraf de requirements vast te stellen, ontneem je ze de mogelijkheid om te ontdekken wat het beste werkt (bij systemen voor de interne bedrijfsvoering) en wat aanslaat bij hun klanten (bij al dan niet commerciële systemen voor klanten).

Businesswaarde gedreven ontwikkelen

In het rapport ‘The State Of Modern Product Delivery’ van Forrester kwam ik onlangs het volgende statement tegen:

“People often don’t know what they want, but they know what they (don’t) want, when they see it”

Met businesswaarde gedreven ontwikkelen speel je daarop in. Je geeft de business de gelegenheid om gaandeweg het project te ontdekken wat voor hen het beste werkt.

Je realiseert eerst een uitgekleed en basaal systeem met nauwelijks functionaliteit, maar dat wel echt werkt (het zou in productie genomen kunnen worden). Vervolgens laat je het systeem sprint na sprint geleidelijk uitgroeien tot een volwaardig systeem.

Je gaat er bij voorbaat van uit dat je de software die je nu ontwikkelt later nog moet aanpassen. Je bouwt daarom in eerste instantie zo weinig en zo eenvoudig mogelijke software. Net genoeg om de business een beeld te geven en zinvolle feedback te ontvangen, al is het maar van een selecte groep gebruikers in een proeftuin. Op basis van de inzichten en feedback die dat oplevert, blijf je het systeem doorontwikkelen totdat de opdrachtgever het goed genoeg vindt.

Met businesswaarde gedreven ontwikkelen stuur je op het verbeteren en uitbreiden van de tot dan toe ontwikkelde software en niet op het implementeren van vooraf gedefinieerde requirements. De focus ligt op businesswaarde en op het toetsen en bijstellen van aannames daaromtrent.

Herken je het verschil tussen agile en traditionele requirements in dit artikel? Tegenwoordig kom ik in veel organisaties een mix van beide tegen. Hoe is dat in jouw organisatie?


Nicole de Swart

 

Vond je dit artikel interessant? Deel het dan met je vakgenoten via de share knoppen aan de zijkant.

Gratis e-book ‘Vliegende start als agile analist’

Met 25 do’s en don’ts voor agile requirements en eens per maand een agile requirements tip
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Requirementstechnieken expert

Ik help je de juiste mix van agile en traditionele requirementstechnieken toepassen

Volg Nicole op:

Tips voor de moderne analist

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.500 collega abonnees.

Share This