ValueRequirements zijn geen doel op zich, maar een middel om software te kunnen realiseren dat aansluit op de behoeften van de business. Zelfs die software is niet wat de business echt wil. Waar het de opdrachtgever eigenlijk om gaat is bijvoorbeeld kosten­verlaging, vergroten van het markt­aandeel, een fikse boete of imagoschade voorkomen of de klant- of medewerkers­tevredenheid vergroten.

Toch ligt in IT-projecten de focus al decennia op het implementeren van de vastgestelde requirements.

Requirements-gedreven ontwikkelen

Onze projecten zijn requirements-gedreven. Daar bedoel ik mee dat de requirements uitgangspunt zijn voor de overige projectactiviteiten zoals ontwerpen, bouwen, testen en projectmanagement. Het opstellen van goede requirements is dan enorm belangrijk, want fouten in de requirements werken door in het vervolg van het project.

Requirementsanalisten hebben de cruciale taak om de requirements correct, volledig en ondubbelzinnig te definiëren. Dat is geen eenvoudige, om niet te zeggen onmogelijke, taak. Je moet namelijk zien te achterhalen aan welke requirements het te ontwikkelen systeem moet voldoen om uiteindelijk, na ingebruikname van het systeem, business value te leveren. Of anders gezegd, om de bedrijfsdoelen te realiseren.

Bij requirements-gedreven ontwikkelen vraag je in feite aan de stakeholders om de toekomst te voorspellen. Je gaat er namelijk van uit dat het mogelijk is om eerst de requirements te definiëren en dan in 1 keer het goede systeem te bouwen. Dit impliceert dat:

  • de business niet alleen op strategisch maar ook op tactisch en operationeel niveau helder heeft, hoe ze de bedrijfsvoering in willen (gaan) richten
  • de stakeholders tot in detail weten welke geautomatiseerde ondersteuning ze voor hun (nieuwe of bestaande) operationele processen nodig hebben
  • requirements volledig en juist te definiëren zijn
Ontdekken

Doordat je van de business vraagt om vooraf de requirements vast te stellen, ontneem je ze de mogelijkheid om te ontdekken wat het beste werkt (bij systemen voor de interne bedrijfsvoering) en wat aanslaat bij hun klanten (bij al dan niet commerciële systemen voor klanten).

Business value-gedreven ontwikkelen

In het rapport ‘The State Of Modern Product Delivery’ van Forrester kwam ik onlangs het volgende statement tegen:

“People often don’t know what they want, but they know what they (don’t) want, when they see it”

Met business value-gedreven ontwikkelen speel je daarop in. Je geeft de business de gelegenheid om gaandeweg het project te ontdekken wat voor hen het beste werkt.

Je realiseert eerst een uitgekleed en basaal systeem met nauwelijks functionaliteit, maar dat wel echt werkt (het zou in productie genomen kunnen worden). Vervolgens laat je het systeem sprint na sprint geleidelijk uitgroeien tot een volwaardig systeem.

Je gaat er bij voorbaat van uit dat je de software die je nu ontwikkelt later nog moet aanpassen. Je bouwt daarom in eerste instantie zo weinig en zo eenvoudig mogelijke software. Net genoeg om de business een beeld te geven en zinvolle feedback te ontvangen, al is het maar van een selecte groep gebruikers in een proeftuin. Op basis van de inzichten en feedback die dat oplevert, blijf je het systeem doorontwikkelen totdat de opdrachtgever het goed genoeg vindt.

Growing up

Met business value-gedreven ontwikkelen stuur je op gewenste uitbreidingen op een ‘groeiend systeem’ en niet op het implementeren van vooraf gedefinieerde requirements. De focus ligt veel nadrukkelijker op business value en op het toetsen en bijstellen van aannames daaromtrent.

 Zie jij mogelijkheden om op basis van feedback het systeem in je huidige project te verbeteren? Zet je reactie hieronder zodat je wellicht andere vakgenoten op ideeën brengt.

Succes met de requirements,

Nicole de Swart

 

 

Vond je dit artikel interessant? Deel het dan met je vakgenoten via de share knoppen aan de zijkant.

Gratis e-book ‘Vliegende start als agile analist’

Met 25 do’s en don’ts voor agile requirements en eens per maand een agile requirements tip
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Requirementstechnieken expert

Ik help je de juiste mix van agile en traditionele requirementstechnieken toepassen

Volg Nicole op:

Tips voor de moderne analist

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.500 collega abonnees.

Share This