De rol die een analist in een scrum teams vervult, verschilt van organisatie tot organisatie, zeker in hybride omgevingen. Met analist bedoel ik business analisten, informatie analisten en soortgelijke functies.

Vroeger was er aan het begin van het systeem-ontwikkeltraject een afzonderlijke requirements­fase waarin analisten de requirements opstelden. Tegenwoordig werken we in sprints en zijn requirements een integraal onderdeel van het ontwikkelproces.

De rol van een analist in scrum

Hoewel met agile de aandacht voor requirements is toegenomen, is er weinig informatie te vinden over de rol van business en informatie analisten in scrum en agile. Agile hecht namelijk veel waarde aan multidisciplinaire teams.

Scrum gebruikt daarom geen rolnamen als business analist, informatie ­analist, tester, architect en user experience designer. In scrum zijn uitsluitend de rollen product owner, scrum master en ontwikkelaar onderkent.

Zoals vaak binnen agile is ook de rol die een analist het beste kan vervullen afhankelijk van de situatie. Iedere organisatie of elk team zal daarin zijn eigen weg moeten vinden. 

Om je daarbij te helpen heb ik de 6 meest voorkomende rollen die business en informatie analisten in scrum of agile vervullen op een rij gezet.

De 6 meest voorkomende rollen van analisten in scrum of agile

In willekeurige volgorde zijn die rollen in de praktijk:

1. Analist in een projectvoorbereidingsteam

Om goedkeuring en budget voor het project te krijgen, is het in hybride omgevingen (deels agile, deels waterval) soms nodig om vooraf requirements op te stellen.

Een analist of een voorbereidingsteam met analisten doet dat dan meestal. Zij worden gevraagd om de start van een project voor te bereiden tijdens een soort voorfase. Daarin specificeren zij de requirements in meer of mindere mate van detail.

Bij deze optie is de aansturing van projecten en/of de afspraken met externe leveranciers doorgaans nog volgens het traditioneel fixed price model.

2. Analist wordt product owner

Op het eerste gezicht lijkt het logisch om een business of informatie analist te promoveren tot product owner. Hij is immers verantwoordelijk voor de requirements. Dit is zeker een optie, maar realiseer je daarbij dat de product owner een veel zwaardere rol is met extra verantwoordelijk­heden.

De product owner zorgt niet alleen dat het systeem aan de gebruikersbehoeften voldoet. Maar controleert ook of de bedrijfsdoelstelling gehaald wordt en daarmee de return on investment positief is. De product owner is daarom bij voorkeur een (lijn-, product- of marketing) manager.

Bij deze optie is het cruciaal dat je als product owner ook de bijbehorende autoriteit en beslissingsbevoegdheid hebt.

3. Analist in een product owner team

Als de product owner niet fulltime beschikbaar is, kan hij bepaalde (operationele) taken delegeren. Vaak ontstaat dan een team van analisten en eventueel andere rollen.

Die helpen de product owner met het beheren van de product backlog en het uitwerken van user stories. Belangrijke beslissingen en het prioriteren van de product backlog blijven bij de product owner.

Dit is een goede manier om de product owner te ontlasten. Mits hij actief betrokken blijft en nauw samenwerkt met zijn ‘team van assistenten’.

4. Analist in een sprintvoorbereidingsteam

Als er geen product owner is of als hij zijn verantwoordelijkheid niet kan of wil nemen, pakt vaak een team van analisten het requirementswerk op.

Je loopt dan enkele sprints voor het agile team uit en bereidt de user stories voor de komende sprints voor. Daartoe onderken je epics en user stories. En je vult, onderhoudt en prioriteert de product backlog in overleg met de stakeholders. De voorbereide user stories dienen bij voorkeur als input voor de product backlog refinement. Of ze worden direct ter realisatie overhandigd aan het agile team.

Belangrijk aandachtspunt bij deze optie is dat je zorgt voor actieve betrokkenheid en direct contact tussen de business stakeholders en het agile team. Pas op dat je niet tussen de business en de ontwikkelaars in komt te staan. Gezamenlijke refinements helpen daarbij.

5. Analist in het multidisciplinaire scrum team

rol analist in scrumDe geëigende plek van een analist in scrum is in het scrum team. Dat is een multidisciplinair team waarvan de leden gezamenlijk alle benodigde competenties bezitten.

Zeker bij een onervaren of onvoldoende betrokken product owner zijn de vaardigheden om requirements uit te vragen cruciaal.

In scrum kan de product owner het uitwerken van requirements (meestal in de vorm van user stories) delegeren aan andere teamleden. Hij moet wel actief deelnemen aan de verschillende scrum events en blijft de voornaamste beslissingen nemen.

In deze optie is het belangrijk dat je je echt als teamlid opstelt en niet strikt vasthoudt aan je gebruikelijke analysewerkzaamheden.

6. Analist wordt scrum master

Een analist is vaak een goede kandidaat voor de rol van scrum master. Soft skills zijn namelijk in die rol uitermate belangrijk. Als je je meer op coaching wilt richten en het inhoudelijke requirementswerk kunt loslaten, is de rol van scrum master een goede keuze.

Het is zeker in het begin en bij relatief onervaren agile teams een fulltime rol. Je zorgt er dan als dienend leider voor dat iedereen binnen en buiten het agile team de agile principes en -regels begrijpt. Tevens leer je iedereen om daarnaar te handelen.

Om deze rol naar behoren te vervullen, moet je behoorlijk wat kennis van en ervaring met agile hebben.

Jouw rol

Dit waren de rollen waarin ik business en informatie analisten het meeste zie acteren. Zit jouw rol ertussen? Of is jouw rol op een andere manier vormgegeven? Laat hieronder weten hoe het bij jouw is georganiseerd en of dat goed bevalt, dan kunnen anderen daar nieuwe ideeën uit halen.

Nicole de Swart, requirementstechnieken expert
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Nicole de Swart

Auteur Handboek Requirements

Volg Nicole op:

Priya Soekhai

Priya Soekhai

Expert agile samenwerken

Volg Priya op:

Tips over agile requirements

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.000 collega abonnees.

Abonneren op de tips

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Copy link
Powered by Social Snap