Hoe de rol van analist wordt ingevuld verschilt van organisatie tot organisatie, zeker in hybride omgevingen. Vroeger was er aan het begin van het systeemontwikkeltraject een afzonderlijke requirements­fase waarin wij de requirements opstelden. Tegenwoordig werken we in sprints en zijn requirements een integraal onderdeel van het ontwikkelproces. Hoewel de aandacht voor requirements is toegenomen, is er weinig informatie te vinden over de rol van analisten in een agile-omgeving. Agile hecht namelijk veel belang aan multi­disciplinaire teams en gebruikt geen rolnamen zoals requirements­analist, tester, architect en user experience designer. Scrum kent uitsluitend de rollen product owner, scrum master en ontwikkelaar.

Zoals vaak binnen agile is ook de rol die een analist het beste kan vervullen afhankelijk van de situatie. Iedere organisatie of elk project zal daarin zijn eigen weg moeten vinden. Om je daarbij te helpen heb ik de 6 meest voorkomende rollen die analisten vervullen op een rij gezet. In willekeurige volgorde zijn dat:

1. Analist in een projectvoorbereidingsteam

Om goedkeuring en budget voor het project te krijgen, is het in hybride omgevingen (deels agile, deels waterval) soms nodig om vooraf requirements op te stellen. Een analist of voorbereidingsteam met analisten bereidt dan, tijdens een voorfase, de start van een project voor. Daarin specificeer je, in meer of mindere mate van detail, de requirements.

Bij deze optie is de aansturing van projecten en/of de afspraken met externe leveranciers nog volgens het traditioneel fixed price model.

2. Analist wordt product owner

Op het eerste gezicht lijkt het logisch om analisten te promoveren tot product owner. Hij is immers verantwoordelijk voor de requirements. Dit is zeker een optie, maar realiseer je daarbij dat de product owner een veel zwaardere rol is met extra verantwoordelijkheden. De product owner zorgt niet alleen dat het systeem aan de gebruikersbehoeften voldoet. Maar controleert ook of de bedrijfsdoelstelling gehaald wordt en daarmee de return on investment positief is. De product owner is daarom bij voorkeur een (lijn-, product- of marketing) manager.

Bij deze optie is het cruciaal dat je als product owner ook de bijbehorende autoriteit en beslissingsbevoegdheid hebt.

3. Analist in een product owner team

Als de product owner niet fulltime beschikbaar is, kan hij bepaalde (operationele) taken delegeren. Vaak ontstaat dan een team van analisten en eventueel andere rollen. Die helpen de product owner met het beheren van de product backlog en het uitwerken van user stories. Belangrijke beslissingen en het prioriteren van de product backlog blijven bij de product owner.

Dit is een goede manier om de product owner te ontlasten. Mits hij actief betrokken blijft en nauw samenwerkt met zijn ‘team van assistenten’.

4. Analist in een sprintvoorbereidingsteam

Als er geen product owner is of als hij zijn verantwoordelijkheid niet kan of wil nemen, pakt vaak een team van analisten het requirementswerk op. Je loopt dan enkele sprints voor het ontwikkel-team uit en bereidt de user stories voor de komende sprints voor. Daartoe onderken je epics en user stories en vult, onderhoudt en prioriteert de product backlog in overleg met de stakeholders. De voorbereide user stories dienen bij voorkeur als input voor de product backlog refinement. Of ze worden direct ter realisatie overhandigd aan het ontwikkelteam.

Belangrijk aandachtspunt bij deze optie is dat je zorgt voor actieve betrokkenheid van zowel de business stakeholders als het ontwikkelteam. Dat gaat het beste in gezamenlijke refinement meetings.

5. Analist in het multidisciplinair ontwikkelteam

De geëigende plek van een analist bij Scrum is in het ontwikkelteam. Dat is een multidisciplinair team waarvan de leden gezamenlijk alle benodigde competenties bezitten. Zeker bij een onervaren of onvoldoende betrokken product owner zijn de vaardigheden om requirements uit te vragen cruciaal. In Scrum kan de product owner het uitwerken van requirements (meestal in de vorm van user stories) delegeren aan het ontwikkelteam. Hij moet wel actief deelnemen aan de verschillende Scrum meetings en de beslissingen nemen.

In deze optie is het belangrijk dat je je echt als teamlid opstelt en niet strikt vasthoudt aan je gebruikelijke analysewerkzaamheden.

6. Analist wordt scrum master

Een analist is vaak een goede kandidaat voor de rol van scrum master. Soft skills zijn namelijk in die rol uitermate belangrijk. Als je je meer op coaching wilt richten en het inhoudelijke requirementswerk kunt loslaten, is de rol van scrum master een goede keuze. Dat is zeker in het begin en bij relatief onervaren agile-teams een fulltime rol. Je zorgt er dan als dienend leider voor dat iedereen binnen en buiten het agile-team de agile-principes en -regels begrijpt. Tevens leer je ze om daarnaar te handelen.

Om deze rol naar behoren te vervullen, moet je behoorlijk wat kennis van en ervaring met agile hebben.

Dit waren de rollen waarin ik analisten het meeste zie acteren. Zit jouw rol ertussen? Of is jouw rol op een andere manier vormgegeven? Laat hieronder weten hoe het bij jouw is georganiseerd en of dat goed bevalt, dan kunnen anderen daar nieuwe ideeën uit halen.


Nicole de Swart

 

Vond je dit artikel interessant? Deel het dan met je vakgenoten via de share knoppen aan de zijkant.

Gratis e-book ‘Vliegende start als agile analist’

Met 25 do’s en don’ts voor agile requirements en eens per maand een agile requirements tip
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Requirementstechnieken expert

Ik help je de juiste mix van agile en traditionele requirementstechnieken toepassen

Volg Nicole op:

Tips voor de moderne analist

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.500 collega abonnees.

Share This