Het verschil tussen requirements gedreven en businesswaarde gedreven ontwikkelen

Het verschil tussen requirements gedreven en businesswaarde gedreven ontwikkelen

Requirements zijn geen doel op zich, maar een hulpmiddel om de juiste software te realiseren. Software die aansluit op de behoeften van de business. Maar ook die software is geen …

Agile: incrementeel en iteratief

Agile: incrementeel en iteratief

Incrementeel en iteratief worden vaak in een adem genoemd als men het over de manier van werken in ICT-projecten heeft. Agile aanpakken bijvoorbeeld combineren incrementeel en iteratief werken. In dit …