Vrijwel ieder agile project maakt gebruik van een product backlog. In de Scrum Guide is de product backlog omschreven als:

“Een lijst met alle features, functies, requirements, verbeteringen en bug-fixes die samen de veranderingen beschrijven die aan het product zullen worden gedaan in toekomstige releases.”

De items op de product backlog worden meestal weergegeven als user stories.

Een product backlog is niet hetzelfde als een traditionele lijst met SMART requirements. De belangrijkste kenmerken van een goede product backlog heeft Mike Cohn samengevat in het acroniem DEEP.

DEEP staat voor:

Detailed appropriately

De items op de product backlog hebben het juiste detailniveau.

De user stories die in de komende sprint geïmplementeerd worden, zijn klein en de user stories die voorlopig nog niet aan de beurt zijn, zijn veel groter. Het is onverstandig om allemaal gedetailleerde user stories op de product backlog te zetten. Dat is lastig te managen, is onoverzichtelijk, leidt tot veel rework en het inschatten en prioriteren van al die kleine user stories kost veel tijd. Kortom te veel details op de product backlog is verspilling van tijd en energie (waste).

Het advies is dan ook: Add details at the last responsible moment.

Estimated

Voor ieder item op de product backlog is de omvang ingeschat.

Het gaat om een relatieve schatting; niet om de tijd die nodig is om een user story te implementeren. Het team schat in hoe groot een user story is in vergelijking met een aantal referentie user stories. Bijvoorbeeld 1½ keer zo groot, 10 keer zo groot. Ieder user story krijgt hiertoe een aantal punten. Aangezien deze punten relatief zijn en daardoor geen grootheid hebben, worden ze meestal aangeduid als story points.

De schattingen zijn belangrijk omdat de product backlog onder andere dient als planningstool. In de product backlog is namelijk eenvoudig aan te geven welke user stories in een sprint en in een release meegenomen kunnen worden.

Emergent

De product backlog evalueert.

De product backlog is dynamisch in de zin dat deze voortdurend verandert om te kunnen weerspiegelen wat er nodig is om het product waardevol, concurrerend en beter te maken. De product backlog is daarom nooit af. De product owner en het team passen de user stories, de prioriteiten en de schattingen voortdurend aan aan de laatste inzichten. Die inzichten veranderen doordat je steeds meer te weten komt over het product, de gebruikers, de omgeving en de technologie en doordat de mening en behoeften van de stakeholders aan voortschrijdend inzicht onderhevig zijn.

Prioritized

De items op de product backlog staan in volgorde van prioriteit.

De user story met de hoogste prioriteit staat bovenaan en wordt als eerste geïmplementeerd. De product owner kent de prioriteiten toe, maar laat zich adviseren door stakeholders uit de business en door het team. Aspecten die meespelen bij het prioriteren van de user stories zijn: minimum viable product, business value, risico’s en afhankelijkheden.

Prioritering is essentieel voor het leveren van zo veel mogelijk business value. De product owner is verantwoordelijk voor het maximeren van de Return on Investment (ROI).


Nicole de Swart

 

Vond je dit artikel interessant? Deel het dan met je vakgenoten via de share knoppen aan de zijkant.

Gratis e-book ‘Vliegende start als agile analist’

Met 25 do’s en don’ts voor agile requirements en eens per maand een agile requirements tip
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Requirementstechnieken expert

Ik help je de juiste mix van agile en traditionele requirementstechnieken toepassen

Volg Nicole op:

Tips voor de moderne analist

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.500 collega abonnees.

Share This