Ben jij business analist en vervul je momenteel de rol van product owner? Of misschien heeft de product owner veel taken aan jou gedelegeerd, omdat hij er zelf geen tijd voor heeft. Hoe goed gaat je dat af?

Als we de vergelijking product owner vs business analist maken, weet jij dan welke extra taken en verantwoordelijkheden je erbij hebt gekregen?

Door je analyse achtergrond bezit je al veel vaardigheden die belangrijk zijn om de rol van product owner te vervullen. Je bent goed in het achterhalen van requirements en het stellen van de juiste vragen. Je weet hoe je user stories schrijft en requirements uitwerkt. Als stakeholders te veel in oplossingen denken, vraag je door naar de achterliggende requirements.

Dat is mooi. Daarmee kom je ook als product owner een heel eind.

Extra verantwoordelijkheid product owner vs business analist

Als product owner wordt er echter meer van je verwacht. Dan heb je een andere positie binnen de organisatie. En je verantwoordelijkheid reikt verder dan die van een business analist.

De Scrum Guide zegt hierover:

“De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product dat resulteert uit de werkzaamheden van het Scrum team.”

Maar wat betekent dat eigenlijk, het maximaliseren van de waarde?

Als product owner wordt je geacht het te ontwikkelen (software)product tot een succes te maken voor de business. Het moet waardevol zijn voor de organisatie en haar stakeholders.

Over de gehele levens­cyclus van het product moet de return of investment (ROI) positief uitvallen. Tijdens het ontwikkelproces stuurt de product owner daarop. Vaak wordt het break-even point al tijdens de ontwikkeling gepasseerd.

Dat is nogal wat!

Daarom is een product owner iemand vanuit de business. Want alleen de business zelf kan de kosten tegen de baten afwegen. Je zou dus kunnen zeggen dat een product owner feitelijk een product manager is.

Als product owner kun je je verantwoordelijkheid alleen waarmaken als je voldoende autoriteit en mandaat hebt.

De scrum guide is daar duidelijk over:

“Om Product Owners succesvol te kunnen laten zijn, moet de gehele organisatie hun beslissingen respecteren.“

Van business analist naar product owner

Het maakt nogal wat uit of je als product owner verantwoordelijk bent voor het uitbreiden of aanpassen van een volwassen, redelijk stabiel systeem. Of dat je dat bent voor het ontwikkelen van een nieuw systeem voor bijvoorbeeld een nieuw proces.

Bij het doorontwikkelen van een volwassen systeem, is het managen van de product backlog en de user stories daarin je voornaamste taak. Als je dat waardegedreven doet en stakeholders management niet vergeet, vul je de product ownerrol goed in.

Nieuw systeem

Bij een nieuw systeem of nieuw proces worden er hogere eisen aan je gesteld. Jij bent dan als eigenaar van het (software)product degene met de visie. Je weet waar je naartoe wilt met het product. En je weet (of denkt te weten) hoe je daarmee een bedrijfsprobleem oplost of een bedrijfsdoel realiseert.

Het gaat dan niet meer alleen over de requirements en de product backlog. Je bent dan echt bezig met productmanagement. Het gaat dan ook om de grotere lijnen. Welke kant gaan we op? Wat gebeurt er in de markt? Hoe reageren we daarop?

Om zeker te weten of je op de goede weg bent, moet je geregeld systeemincrementen opleveren. Zo krijg je feedback vanuit de business, vanuit de gebruikers en vanuit de markt. Daarmee verifieer je je koers en kun je hem bijstellen.

Tussentijds releasen is tevens de manier om tijdens de ontwikkeling van het systeem al businesswaarde te creëren. Releasemanagement is daarom ook een taak van de product owner.

Groeipad business analist

Je kennis, vaardigheden en ervaringen als analist geven je een goede basis om de rol van product owner in te vullen. Hiermee ben je in staat één van de kerntaken van een product owner uit te voeren. En dat is product backlog management.

Dit biedt kansen om door te groeien naar product owner en zo meer toegevoegde waarde voor je organisatie te leveren. Via de bijbehorende autoriteit en het mandaat vanuit de business kun je meer invloed uitoefenen.

In twee stappen van business analist naar product owner

Het is aan te bevelen eerst product owner van een volwassen (software)product te worden. Dan realiseer je samen met de rest van het scrum team waardegedreven het product en manage je de verwachtingen van de stakeholders. Daar heb je je handen in het begin waarschijnlijk vol aan.

Van daaruit kun je verder doorgroeien naar de product owner zoals Scrum die voor ogen heeft. Dan word je een agile productmanager. Daarvoor heb je een ondernemersmentaliteit en een visie nodig. Jij bent dan verantwoordelijk voor de productstrategie, het budget en de ROI.

Werk jij momenteel aan een volwassen systeem? Of zijn jullie met een nieuw product bezig? Hoe is bij jullie de werkverdeling en verantwoordelijkheid product owner vs business analist geregeld? We lezen het graag in een reactie onder dit artikel.

Nicole de Swart & Michel van der Meulen

Misschien vind je dit ook interessant

6 reacties

 • Elly van Buren, implementatiemanager RWS

  Leuk dat je met Nicole samenwerkt. Mooie samenvatting. Kan ik op t moment goed gebruiken in mijn opdracht. Dank jullie wel!

  • Thomas

   Daar kan ik mij bij aansluiten! Dit artikel komt voor mij op het juiste moment. Dank daarvoor!

 • Ruud

  De praktijk leert dat ik in mijn rol als BA de intake van een feature volledig voor mijn rekening neem. Daarin wordt uitgevraagd;
  – Wat wil je en waarom
  – Business waarde, wat levert het op kwalitatief of kwantitatief
  – Tijdigheid, hoe snel wil je het hebben
  – Welk risico mitigeer je of welke kans benut je hiermee

  Gebruik makend van de WSJF methode wordt er dan geprioriteerd. Daarna neemt onze productowner het over. Ik loop in mijn rol dus inderdaad het GAT van de PO dicht en bevalt prima want dit gebeurd in een goede samenwerking.

  • Nicole de Swart

   Dank je voor het delen van je praktijksituatie. Fijn dat je samenwerking met de PO goed is. Dat scheelt een heleboel.

 • Berry Vermeulen

  Het artikel is een beetje geschreven alsof de PO hoger in de rangorde staat vanwege ‘extra taken en verantwoordelijkheden’.

  Ja er zijn vaak en/of veel overeenkomsten maar beide rollen zijn, mits goed uitgevoerd, een vak apart!

  • Michel van der Meulen

   Dank je wel voor je reactie, Berry. Misschien komt het door de woordkeuzen ‘doorgroeien’ en ‘In twee stappen…’ dat het zo op jou (en wellicht ook anderen) overkomt, maar met die intentie is het artikel niet geschreven. Zoals je zelf schrijft, er zijn veel overeenkomsten, maar beide zijn een vak apart. In de Agile wereld zijn de rollen niet hiërarchisch, maar gaat het om de samenwerking en om het gezamenlijk leveren van waarde. Er is niemand die boven een ander staat, maar de verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de aanwezige rollen.

   We hebben dit artikel geschreven voor Analisten die dicht tegen een Product Owner aanzitten, daarin verder willen gaan en de rol wellicht ambiëren. Wat is er nodig om die rol goed op te pakken? Welke vaardigheden moet je dan hebben? M.a.w. welke aspecten in de betreffende analist moeten dan nog groeien, verder ontwikkeld worden.

   Maar het kan net zo goed de andere kant op; als een PO meer Business Analyse wil gaan doen, is er een kans dat hij/zij bepaalde vaardigheden – die hij/zij in aanleg wellicht al heeft – verder zal moeten ontwikkelen (m.a.w. daarin doorgroeien) om de BA functie goed op te pakken. Alleen die kant hebben we niet belicht, dat hebben we in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

Geef een reactie