Expert in requirements

Product owner

Stellingen plakken

Zoals de naam letterlijk zegt, is het de bedoeling dat de product owner namens de organisatie de eigenaar van het product is. Het is aan de product owner om van het (software) product een succes te maken en dat zo te houden gedurende de hele levens­cyclus.

De verantwoordelijkheid van de product owner is dan ook zorgen dat het systeem waardevol is voor de gebruikers en de klanten én dat het de gewenste business­waarde heeft voor de organisatie.

Je zou kunnen zeggen dat de product owner het stuur in handen heeft en het agile team en de organisatie naar een succesvol product leidt. Een goed functionerende product owner is daarmee essentieel voor het succes van het ontwikkel­traject. Hij zet de koers uit, bepaalt de prioriteit en heeft het laatste woord.

Uitdagende rol

De product owner is een uitdagende rol die om een full time inzet vraagt (tenzij het om een volwassen systeem gaat met duidelijke requirements). De product owner managet de verwachtingen en stemt af met enerzijds de business en anderzijds de IT-organisatie. Hij opereert zowel op strategisch als op tactisch niveau.

Op strategisch niveau heeft de product owner de volgende taken:

  • Het creëren en uitdragen van de productvisie en -strategie
  • Het managen van de product roadmap
  • Afstemmen met en verantwoording afleggen aan het management
  • Op de hoogte blijven van in- en externe ontwikkelingen

Op tactisch niveau heeft de product owner de volgende taken:

  • Het plannen van de release
  • Het managen van de product backlog
  • Samenwerken met het ontwikkelteam en actief bijwonen van de scrum meetings
  • Het achterhalen van de behoeften en wensen van de gebruikers

Uitvoeren werkzaamheden

Het is voor en product owner meestal niet te doen om alle werkzaam­heden zelf uit te voeren. Hij bezit vaak niet alle benodigde competenties en/of heeft onvoldoende tijd om alle taken naar behoren uit te voeren. Bij een veel­omvattend systeem of complexe organisatie is zelfs een full time product owner niet toereikend.

Het aanstellen van twee product owners, één voor de strategische taken en één voor de tactische taken zou een effectieve oplossing kunnen zijn. Regelmatige afstemming tussen beide product owners is dan uiteraard een vereiste.

Het is niet de bedoeling dat de product owner alle werkzaamheden helemaal zelf uitvoert. Hij is niet voor niets onderdeel van het agile team. Hij moet nauw samenwerken met het multi­disciplinaire ontwikkel­team en de scrum master. Aan het ontwikkel­team mag de product owner ook werk delegeren.

De product owner heeft de teamleden sowieso nodig als sparring­partners. Zij helpen de (tactische) product owner met het managen van de product backlog en het uitwerken van de user stories. Aan de andere kant heeft het ontwikkel­team informatie en inhoudelijke sturing van de product owner nodig. Hij bereidt bijvoorbeeld de sprint­planning voor en geeft tussentijds feedback op gebouwde software.

Hoe wordt in jouw organisatie de rol van product owner ingevuld? Deel in het reactie­veld hieronder of en zo ja wie de strategische en wie de tactische taken uitvoert.

Succes met de requirements,

Nicole de Swart

PS Vond je dit artikel interessant? Deel het dan op Twitter, LinkedIn, Facebook of Google+ door op onderstaande knoppen te klikken.


Reacties (1)

Rik Manhaeve
Op strategisch niveau is het ook nodig om de doelstellingen te bepalen en die SMART te maken. Daardoor zal het product beantwoorden aan de eisen en verwachtingen van de business en de gebruikers.

Als je met een softwarehuis samenwerkt (een producent van software) moet het managen van de product backlog (aansprakelijk hiervoor) en het achterhalen van behoeften en wensen van de gebruikers (aansprakelijk) hier ook bij. Dit behoort tot het domein van de opdrachtgever. Zowel de functionaliteit als de kwaliteitseisen vormen samen de product backlog. Bruikbaarheid is een randvoorwaarde die zelfs dwingend doorheen de gehele realisatie aanwezig is en een breekpunt vormt.

Geef een reactie

Gratis preview Handboek Requirements

Cover ‘Handboek Requirements’

Lees alvast 5 hoofdstukken uit het compleet vernieuwde boek

Nicole de Swart

Nicole de Swart

Volg Nicole op:

Tips voor de moderne analist

Abonneer je en ontvang eens per maand een nieuw artikel

Je kunt je op ieder moment weer afmelden

# abonnees