Zoals de naam letterlijk zegt, is het de bedoeling dat de product owner namens de organisatie de eigenaar van het product is. Maar wat doet een product owner dan concreet? Welke werkzaamheden voert hij uit?

De hoofdtaak van een product owner is om van het (software)product een succes te maken en dat zo te houden gedurende de hele levens­cyclus van het product. Zijn verantwoordelijkheid is dan ook zorgen dat het systeem waardevol is voor de gebruikers en de klanten én dat het de gewenste business­waarde heeft voor de organisatie.

Je zou kunnen zeggen dat de product owner het stuur in handen heeft en het scrum team en de organisatie naar een succesvol product leidt. Een goed functionerende product owner is daarmee essentieel voor het succes van het ontwikkel­traject. Hij zet de koers uit, bepaalt de prioriteit en heeft het laatste woord.

Uitdagende rol

De product owner is een uitdagende rol die om een full time inzet vraagt (tenzij het om een volwassen systeem gaat met stabiele requirements). De product owner managet de verwachtingen en stemt af met enerzijds de business en anderzijds de IT-organisatie. Hij opereert zowel op strategisch als op tactisch niveau.

Op strategisch niveau heeft de product owner de volgende taken:

 • Het creëren en uitdragen van de productvisie en -strategie
 • Het managen van de product roadmap
  Afstemmen met en verantwoording afleggen aan het management
 • Op de hoogte blijven van in- en externe ontwikkelingen

Op tactisch niveau heeft de product owner de volgende taken:

Uitvoeren werkzaamheden van de product owner

Het is voor een product owner meestal niet te doen om alle werkzaamheden zelf uit te voeren. Hij bezit vaak niet alle benodigde competenties en/of heeft onvoldoende tijd om alle taken naar behoren uit te voeren. Vaak ze je dan dat de product ownersrol door twee (of meer) personen gedeeld wordt. Bijvoorbeeld één voor de strategische en één voor de tactische taken.

Het is echter sowieso niet de bedoeling dat de product owner alle werkzaamheden helemaal zelf uitvoert. (Structureel) hulp van gebruikers(vertegenwoordigers) en andere stakeholders organiseren is vrijwel altijd een goed idee.

Bovendien moet een product owner nauw samenwerken met zijn multi­disciplinaire team. Hij is niet voor niets onderdeel van het scrum team. Aan de teamleden mag de product owner ook gerust werk delegeren.

De product owner heeft de teamleden sowieso nodig als sparring­partners. Zij helpen de (tactische) product owner met het managen van de product backlog en het uitwerken van de user stories. Aan de andere kant hebben de ­teamleden informatie en inhoudelijke sturing van de product owner nodig. Hij bereidt bijvoorbeeld de sprint­planning voor en geeft tussentijds feedback op gebouwde software.

Hoe wordt in jouw organisatie de rol van product owner ingevuld? Deel in het reactie­veld hieronder of en zo ja wie de strategische en wie de tactische taken uitvoert.

Nicole de Swart

Misschien vind je dit ook interessant

2 reacties

 • Rik Manhaeve

  Op strategisch niveau is het ook nodig om de doelstellingen te bepalen en die SMART te maken. Daardoor zal het product beantwoorden aan de eisen en verwachtingen van de business en de gebruikers.
  Als je met een softwarehuis samenwerkt (een producent van software) moet het managen van de product backlog (aansprakelijk hiervoor) en het achterhalen van behoeften en wensen van de gebruikers (aansprakelijk) hier ook bij. Dit behoort tot het domein van de opdrachtgever. Zowel de functionaliteit als de kwaliteitseisen vormen samen de product backlog. Bruikbaarheid is een randvoorwaarde die zelfs dwingend doorheen de gehele realisatie aanwezig is en een breekpunt vormt.

 • Jurgen

  Ik zoek (binnenkort) een technisch (HTS/Tech WO) productowner voor het product wat in ontwikkeling zal gaan.
  Ik zie hierboven steeds “Productowner IT” echter in de fabriek die ik bouw zou een technisch (HTS/Tech WO) productowner héél goed van pas gaan komen… Tips welkom 🙂

Geef een reactie