Goede user stories schrijven: mijn 3 gouden regels

Benut jij de user stories techniek al ten volle? Ik zie te vaak dat alle aandacht uitgaat naar het correct invullen van het user story template. Dat is jammer, want om goede user stories te schrijven is het proces, de wijze waarop de user stories tot stand komen, veel belangrijker.

Er is dan zoveel meer te halen uit de user story techniek.

Pas deze 3 gouden regels toe om voortaan goede user stories te schrijven en zo de voordelen van de user story techniek ten volle te benutten.

1. Beschouw user stories en requirements als aannames

Het is niet reëel om te verwachten dat de product owner en andere stakeholders bij voorbaat weten wat hun requirements (tot in detail) zijn. Om zich daar een goed beeld van te vormen, hebben ze werkende software nodig. Pas dan gaat het systeem voor ze leven. Met een agile aanpak kun je inspelen op dit gegeven.

TIP – Beschouw user stories en requirements als aannames die nog getoetst moeten worden. En toets ze door de ontwikkelde software voor te leggen aan gebruikers­(vertegen­woor­digers). Vraag ze, zo vaak als praktisch mogelijk, feedback op de ontwikkelde software en stimuleer voortschrijdend inzicht.

TIP – Bouw het systeem en de requirements proefondervindelijk op. In agile streef je er niet naar om in één keer de juiste of goede user stories te schrijven. Het is niet de bedoeling om meteen dé requirements voor het uiteindelijke systeem boven water te halen, zoals bij traditionele requirements. Agile ziet het meer als ontdekkingstocht van business en IT gezamenlijk.

2. Houd het aantal user stories beperkt

beperkt aantal user stories schrijvenEen lange lijst kleine user stories die nog geïmplementeerd moeten worden (als de inzichten in de tussentijd niet gewijzigd zijn), maakt de product backlog onoverzichtelijk, bezorgt je onnodig werk en schept verkeerde verwachtingen. Grote user stories opsplitsen doe je daarom pas tegen de tijd dat ze gerealiseerd gaan worden.

TIP – Beperk het aantal kleine user stories tot degene voor de komende 2 à 3 sprints. Dat geldt ook voor de requirements en user stories die ontstaan naar aanleiding van feedback en voortschrijdend inzicht (zie 1e gouden regel). Tegen de tijd dat het ontwikkelteam toe is aan de overige user stories, zijn de inzichten waarschijnlijk gewijzigd. Zo niet, dan is de kans groot dat je niet iteratief en incrementeel (dus agile) werkt.

TIP – Gooi kleine user stories die al een paar maanden op de product backlog staan weg. Of neem ze op in een grote user story met veel minder details. ‘Vergeten we die user stories c.q. requirements dan niet?’, vragen analisten en product owners me vaak. Nee, als het belangrijk genoeg is en over een paar maanden nog steeds actueel (!), komen die requirements ongetwijfeld weer op tafel.

3. Stel user stories samen met het ontwikkelteam op

Actieve participatie van het ontwikkelteam is cruciaal voor het succes van een agile traject. Dat is een hele omslag wanneer de ontwikkelaars gewend zijn om alle requirements compleet gespecificeerd te krijgen en een ‘u vraagt wij draaien’-houding hebben. Toch heeft het teveel voordelen om het te laten lopen. De voornaamste voordelen lees je in dit artikel.

TIP – Stimuleer het ontwikkelteam om vragen over de user stories te stellen. Aan ontwikkelaars uitleggen waarom hun actieve betrokkenheid bij de requirements zo belangrijk is, is doorgaans niet voldoende. De eerste stap naar actieve participatie is dat ze vragen gaan stellen om de requirements voor hunzelf duidelijk te krijgen. Hier geef ik praktisch tips over hoe je ze daartoe stimuleert.

TIP –  Start met planningpoker. Wanneer de ontwikkelaars gewend zijn vragen over de requirements te stellen, wordt het tijd om op te schalen naar actieve participatie. Planningpoker is daartoe een goede manier. In het begin zijn de schattingen nog onbetrouwbaar en wijzen ze al snel bij de onvolledige user stories. Als oplossing opper je dan om de user story voortaan mondeling voor te bespreken én de ontwikkelaars vervolgens vragen stellen totdat ze genoeg weten (voor een 80% betrouwbare schatting). 

In hoeverre pas jij deze gouden user story regels al toe?

Ik ben benieuwd naar je ervaringen met user stories en de problemen waar je eventueel tegenaan loopt. Wil je ze in het reactieveld hieronder delen? Dan kan ik mijn artikelen nog waardevoller voor je maken.

Nicole de Swart, requirementstechnieken expert
Nicole de Swart

Gratis e-book ‘Vliegende start als agile analist’

Met 25 do’s en don’ts voor agile requirements en eens per maand een agile requirements tip
Nicole de Swart

Nicole de Swart

Requirementstechnieken expert

Ik help je de juiste mix van agile en traditionele requirementstechnieken toepassen

Volg Nicole op:

Tips voor de moderne analist

Je ontvangt eens per maand een nieuw artikel. Net zoals meer dan 5.500 collega abonnees.

Copy link
Powered by Social Snap