In organisaties zie je vaak een kloof tussen business en IT. Dat komt niet zelden omdat IT in het verleden ‘bewezen’ heeft dat ze haar beloftes niet nakomt. En dat heeft consequenties gehad op het vertrouwen tussen business en IT.

Bij traditionele software ontwikkeling was het helaas schering en inslag dat deadlines niet gehaald werden, budgetten overschreden werden, goedgekeurde requirements gaandeweg het project geschrapt werden of de opgeleverde systemen slechts ten dele aansloten op de behoeften van de gebruikers.

Door scrum goed toe te passen en met een agile mindset samen te werken, elimineer je de eerder genoemde problemen. Daarmee is echter het vertrouwen niet meteen hersteld. Dat vraagt tijd.

Je moet het vertrouwen terugwinnen door herhaaldelijk te laten zien dat je (nu wel) dat vertrouwen waard bent.

Een praktisch hulpmiddel daarbij is het acroniem BRAVING. Dit hebben we geïntroduceerd in het artikel ‘De 7 acties die nodig zijn voor het opbouwen van vertrouwen’.

Vertrouwen herstellen met BRAVING

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! Heb dus geduld als je vertrouwen wilt herstellen. Pas BRAVING toe en leer van de ervaringen die je ermee opdoet. Dit geldt op individueel, op team- en op organisatieniveau.

Het acroniem BRAVING staat voor:

Boundaries / Grenzen: Respecteer de grenzen van de ander. En wanneer je twijfelt over zijn grenzen, vraag dan of wat je wilt doen oké is

Reliability / Betrouwbaarheid: Kom zelf je afspraken na. Doe alleen beloftes die je waar kunt maken.

Accountability / Verantwoording: Ben bereid je fouten te erkennen. Bied je excuses aan en probeer het weer goed te maken.

Lees het eerste deel van dit artikel voor een uitgebreidere toelichting op bovenstaande letters van BRAVING.

Vault – Discretie

Houd informatie die je in vertrouwen is toegekomen voor je. En praat niet negatief over iemand die niet aanwezig is. Door te roddelen (over wie dan ook) demonstreer je dat je niet te vertrouwen bent!

Wordt er over jou geroddeld of komt informatie die jij in vertrouwen had gedeeld naar buiten, spreek de ander daar dan respectvol op aan.

Merk je dat er achter je rug om over jou gepraat wordt, laat dan bijvoorbeeld weten dat je omgevings­sensitief genoeg bent om door te hebben dat de ander iets dwars zit. En dat je dat wilt uitpraten.

Integrity – Integriteit

Doe wat goed of nodig is, in plaats van de weg van de minste weerstand te kiezen. Ook als dat niet leuk, snel of makkelijk is. Daar is moed voor nodig en kan soms oncomfortabel voelen. Je laat zo wel zien welke normen en waarden je belangrijk vindt.

Stimuleer de mensen waarmee je intensief samenwerkt om hetzelfde te doen. Help ze buiten hun comfort zone te treden, als dat nodig is.

Dit kun je doortrekken naar het naleven van de 5 scrum waarden die deels overlappen, en naar de agile regels en principes, zoals transparantie. Zeker in een hybride organisatie is dat niet altijd makkelijk.

Non judgment – Onbevooroordeeld

Oordeel niet te snel over een ander. Treed mensen onbevooroordeeld tegemoet. Zeker wanneer iemand om hulp vraagt of zich anderszins kwetsbaar opstelt.

Ontleen geen eigenwaarde aan het geven van hulp. Dan zie je de hulpvrager (onbewust) als minderwaardig. Durf ook zelf om hulp te vragen. En voel je niet minderwaardig als je ergens hulp bij nodig hebt.

Generosity – Grootmoedig

Ga ervan uit dat de ander goede intenties heeft. Geef hem het voordeel van de twijfel.

Krijg niet meteen argwaan als iemand je iets geeft zonder dat je er iets voor hebt gedaan. Prijs jezelf er gelukkig mee. Wanneer je meteen achterdochtig of jaloers wordt, zegt dat meer over jezelf dan over de ander.

Mocht je van een collega vinden dat hij zijn werk niet goed doet, trek dan geen overhaaste conclusies. Stel hem open vragen om erachter te komen wat er aan de hand is. Het zou zomaar kunnen dat je verwachtingen niet reëel waren of dat er een goede verklaring voor is.

Conclusie

Dit waren de 7 acties die van belang zijn om vertrouwen op te bouwen. Voor ons is BRAVING een mooi model om ons eigen gedrag aan te spiegelen. Dat is soms best confronterend en valt niet altijd mee.

De volgende keer dat iemand jou niet vertrouwt, kijk dan eens in de spiegel die we je in dit artikel hebben voorgehouden. Of als je iemand wilt zijn die te vertrouwen is of vertrouwen wilt terugwinnen, dan weet je nu wat je te doen staat.

Meer over dit onderwerp lees je in het boek van Brené Brown BRAVING the wilderness.

Hoeveel vertrouwen is er in jouw organisatie tussen business en IT? Is dat te verklaren met BRAVING? Laat je het even weten via een reactie onder dit artikel? Dankjewel.

Nicole de Swart & Priya Soekhai

Misschien vind je dit ook interessant

0 reacties

Geef een reactie