Handboek Requirements

De vraag achter de vraag ontdekken

“Het achterhalen van de systeemvereisten vraagt een enorme inspanning van requirementsanalisten. Het op te lossen probleem is immers altijd vager, minder gedefinieerd dan de absolute precisie die software verlangt.

Analisten moeten belanghebbenden de juiste vragen weten te stellen om een vertaalslag te kunnen maken van business naar IT.” 

Onmisbare gids

“Gelukkig hoeven ze dat niet alleen te doen. Handboek requirements van Nicole de Swart, waar onlangs de derde editie van is verschenen, is een onmisbare gids in dit proces.

Het boek bevat een schat aan informatie over:

  • de verschillende typen requirements;
  • de verschillen tussen de lineaire (of traditionele) en iteratieve (Agile) manier van requirements verzamelen;
  • een overzicht aan verschillende technieken die een analist kan gebruiken om de requirements scherp te krijgen.

Hoewel het is geschreven voor analisten, hebben ook programmeurs en testers er baat bij kennis te nemen van De Swarts handboek.”

Grootste waarde

“Met name het contrast tussen de traditionele en Agile aanpak maakt het Handboek requirements de moeite waard.”

“Dat is in de eerste plek zo omdat veel analisten opereren in een hybride omgeving. Maar belangrijker is dat het lezers in staat stelt om de voor- en nadelen van beide manieren op een rij te zetten.

Of ze nu los van het ontwikkelteam zijn gesitueerd, zoals in de traditionele aanpak, of er een integraal deel van uitmaken, pas als analisten er weet van hebben dat het ook anders kan, kunnen zij hun werkwijze verbeteren.”

“De grootste waarde in Handboek requirements zit hem in het in staat stellen van analisten om uit verschillende aanpakken te cherry picken wat voor hun situatie het best werkt.”

Nicole de Swart met Handboek Requirements

Niet overtuigd?

Het eerste hoofdstuk ‘Vakgebied in beweging’ geeft een mooi overzicht van de ontwikkelingen in het requirementsvak en van de rest van het handboek.

Nicole leest het complete 1e hoofdstuk voor in de gratis te downloaden preview.


Deze onafhankelijk recensie is op 6 maart 2023 verschenen op Bazarow. Klik hier om de volledige recensie te lezen.