Requirements in Scrum

Dankwoord
Over de auteur
Leuk om te weten
Hoe we lange tijd tegen requirements aankeken

Deel I Hoe je de agile gedachte concreet invult

  • Hoofdstuk 1 – Zo begon het allemaal
  • Hoofdstuk 2 – Zo maak je het verschil
  • Hoofdstuk 3 – Zo los je complexe problemen op
  • Hoofdstuk 4 – Zo ga je om met onzekerheid

Deel II – Hoe je ontdekt wat de requirements zijn

  • Hoofdstuk 5 – Zo duid je de behoeften van de business
  • Hoofdstuk 6 – Zo schets je dynamisch het toekomstbeeld
  • Hoofdstuk 7 – Zo stuur je op businesswaarde
  • Hoofdstuk 8 – Zo ontdek je wat de juiste oplossing is

Deel III – Hoe je elkaar versterkt

  • Hoofdstuk 9 – Zo werk je multidisciplinair samen
  • Hoofdstuk 10 – Zo divers kunnen stakeholders en hun behoeften zijn

Verklarende woordenlijst