Requirements in Scrum

Dankwoord
Over de auteur
Leuk om te weten
Hoe we lange tijd tegen requirements aankeken

Deel I. Scrum en agile – Hoe je de agile gedachte concreet invult

  1. Agile denken – Zo begon het allemaal
  2. Agile werken – Zo maak je het verschil
  3. Scrum als raamwerk – Zo los je complexe problemen op
  4. Ervaring als gids – Zo ga je om met onzekerheid

Deel II. Scrum en requirements – Hoe je ontdekt wat de requirements zijn

  1. Requirements en user stories – Zo duid je de behoeften van de business
  2. Product Backlog – Zo schets je dynamisch het toekomstbeeld
  3. Product Backlog management – Zo stuur je op businesswaarde
  4. Proefondervindelijk ontwikkelen – Zo ontdek je wat de juiste oplossing is

Deel III. Scrum en samenwerken – Hoe je elkaar versterkt

  1. Scrum Team – Zo werk je multidisciplinair samen
  2. Stakeholders – Zo divers kunnen stakeholders en hun behoeften zijn

Verklarende woordenlijst