Privacy

We gaan zorgvuldig met je gegevens om

In deze privacyverklaring leggen we precies uit welke gegeven we bewaren en waarvoor we ze gebruiken.

Ons cookie beleid

Reaco gebruikt enkel functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier lees je hoe je dat doet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reaco verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij inschrijving voor een online training:

 • Voor welke training je je hebt ingeschreven
 • Voor- en achternaam deelnemer
 • E-mailadres deelnemer
 • Factuurgegevens:
  • bedrijfsnaam
  • adresgegevens
  • inkoopnummer

Bij bestellen van een fysiek boek:

 • Welk boek je besteld hebt
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bezorgadres
 • Factuurgegevens:
  • bedrijfsnaam
  • adresgegevens
  • inkoopnummer

Bij het aanvragen van de gratis informatie die wij delen in bijvoorbeeld e-books, video’s en blogartikelen:

 • Welke informatie je hebt aangevraagd
 • Voornaam
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reaco verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van de (betaalde en gratis) producten en diensten die je bij ons afgenomen hebt
 • Het factureren van de afgenomen producten en diensten en het innen van de verschuldigde bedragen
 • Je informeren over wijzigingen in onze producten en diensten en loyaliteitsacties
 • Productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening en informatievoorziening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reaco neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer­programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reaco) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reaco bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Zolang je deelneemt aan één van onze programma’s of trainingen:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres

Zolang je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of de gratis informatie die we delen:

 • Welke producten en diensten je bij ons afgenomen hebt
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Zolang wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren:

 • Factuurgegevens

Je gegevens worden opgeslagen in ActiveCampaign. Als je bij ons een training of boek besteld, slaan we je bestelgegevens op in de database van requirementsanalist.nl en het boekhoudprogramma Acumulus. Je betaalt via betaaldienstverlener Sisow.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reaco verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij ons mag je altijd je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast kun je je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Wil je je gegevens inzien, bezwaar maken of heb je andere vragen/opmerkingen over onze gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar team@reaco.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of bezwaar door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Daarin mag je , ter bescherming van je privacy, je je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reaco neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met ons op via team@reaco.nl.

Contactgegevens

Reaco wordt vertegenwoordigd door Nicole de Swart

Stedehof 5
9408 HH Assen
team@reaco.nl