Waar ik erg blij mee ben is dat developers en testers zich veel bewuster zijn geworden van het belang van goede requirements. Ze werken nu vroegtijdig aan de requirements mee. Ook de kwaliteit van de user stories is verbetert en het prioriteren en plannen gaat nu veel beter. Lees hier hoe het Wouter is gelukt hun agile werkwijze te verbeteren.

Wouter van de Ven

Business Analist
DELA

Het is zeer praktijkgericht en veel van de beschreven situaties vond ik erg herkenbaar. Jullie geven niet alleen goede tips, maar lieten me ook nadenken over mijn eigen werksituatie. Ik heb geleerd hoe je zelf als analist onderdelen in het proces kunt veranderen en zo meer gebruik kan maken van de voordelen van agile werken. Aanrader voor analisten die in een hybride omgeving werken of in de transitie zitten naar agile werken.

Pauline van der Haagen

Senior Informatie Analist en Product Owner
Keylane

Door dit praktijkprogramma ben ik steeds meer een spil geworden tussen business en ICT. Dat komt vooral omdat ik me nu bewuster ben van het iteratieve proces en beter invulling geef aan de samenwerking tussen business, ontwikkelteam, PO-er en Business Analist. Van ons team wordt ook verwacht dat we de traditioneel werkende teams meenemen in de denk- en werkwijze van agile. En dat heeft nu handen en voeten gekregen.

Hans Groothuis

Business Analist
IND

Goede training. Ik heb geleerd hoe ik agile en traditionele requirements kan combineren en de kwaliteit van de user stories kan verhogen. Vooral de ontvangen feedback heeft me aangezet tot nadenken en heeft geleid tot verbeteracties in mijn eigen werksituatie.

Remko de Haas

Informatieanalist
Gemeente Amsterdam

Compliment voor de manier waarop jullie het programma hebben ingestoken. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Dat komt mede door jullie persoonsgerichte aandacht en aanpak. Ik vind de informatie heel helder en heel concreet en ook de opdrachten zijn uitstekend. Het heeft me precies de antwoorden gegeven waarnaar ik op zoek was.

Peter van der Linden

Business Analist
Kamer van Koophandel

Het programma heeft me de nodige inzichten verschaft over hoe ik mijn rol concreet moet invullen. Met de opdrachten en de coaching werd me een spiegel voorgehouden van m’n eigen functioneren. De feedback die ik ontving hielp om de inzichten die ik had opgedaan te bevestigen of bij te sturen.

Cris Poelemans

IT Applicatie Analist
Mazda Motor Logistics Europe

Ik heb veel gehad aan de tips om requirements gaandeweg te ontwikkelen en te verbeteren. En ik weet nu hoe ik impediments voor het scrum team scherp krijg om daarna weg te werken. Het programma gaf verder inzicht in waarom een organisatie lastig het traditionele waterval-model kan loslaten.

Bert Oosterheerd

Information Engineer
Kadaster

Ik ben vooral (nog) bewuster bezig met de vraag “En wat voegt het toe voor de business?”. Langzaam maar zeker merk ik dat meer collega’s dit gaan overnemen. Met de uitleg in de modules kan ik mijn zienswijzen onderbouwen en zo bijdragen aan de transitie naar agile binnen heel CBS.

Armgard Jacobs

Business Analist
CBS

Ik werd gestimuleerd om steeds de theorie te toetsen aan mijn eigen praktijk. Voor mij was het heel zinvol om daar via coaching feedback op te krijgen van buiten mijn eigen organisatie. Ik weet nu hoe ik mijn werkzaamheden als analist beter kan uitvoeren, waardoor ik meer toegevoegde waarde heb in een agile wereld.

Martijn den Hertog

Functioneel Beheerder
Stedin

De stof zet je echt aan tot nadenken. Door de opdrachten werd ik gedwongen om m’n gedachten helder te krijgen om ze daarna op te kunnen schrijven en in te leveren. Het online programma heeft ons geholpen onze mening beter te onderbouwen richting het management.

Marcel Wieser

Business Analist
CBS

Het programma heeft me geholpen de juiste focus te houden, wat een zekere rust geeft. Ook voor de business is het simpeler geworden, omdat er nu niet meer te ver in de toekomst wordt gekeken. Zowel business als ontwikkelaars kunnen nu meer begrip voor elkaar opbrengen. Dat heeft de samenwerking vergemakkelijkt en tot meer wederzijds vertrouwen geleid. Dankjewel daarvoor.

Cris Poelemans

IT Applicatie Analist
Mazda Motor Logistics Europe

Belangrijk leerpunt voor mij is geweest dat ik het team kan helpen met het opstellen van de specificaties. Mijn focus moet liggen op het overbrengen van de requirements en het team moet de requirements begrijpen. Daarna kunnen we samen de oplossing bepalen.

De modules waren duidelijk en de feedback die ik kreeg helder. Ik heb de coaching van Priya als prettig ervaren en de sfeer was vriendelijk.

Sven Nabuurs

Product Owner
Planon Software

Het programma voelt aan als baken voor analisten in een agile omgeving. Goed opgebouwd, concreet en heel begrijpbaar komen alle aspecten van ons werk aan bod. Met de vele tips kon ik direct aan de slag: ik pas ze nog dagelijks toe!

Koen Moreels

Functioneel Analist
NN Insurance Belgium

Aan de hand van veel praktische voorbeelden en heldere uitleg heb ik in dit online programma geleerd hoe ik agile requirementstechnieken succesvol toepas, en welke rol analisten in een agile project vervullen.

Christ Klinkenberg

Informatie Analist
Ctac

Het programma van Nicole en Priya laat zien dat het beroep van requirementsanalist nog steeds van toegevoegde waarde is, juist in een agile werkomgeving. Ik heb veel gehad aan de handvatten om succesvol om te gaan met stakeholders.

Henk van Malsen

Informatie Analist
Politie Zeeland-West Brabant (vandaar geen herkenbare foto)