Daadkracht met agile require­ments

Ervaar hoe jij een doorslaggevende rol speelt binnen agile softwareontwikkeling

Met 1-op-1 coaching en persoonlijke feedback

Online programma dat je daadwerkelijk laat profiteren van de kracht van agile requirements. Ook als bij belangrijke stakeholders de agile mindset ontbreekt.

Beste analist,

Als je agile gaat werken merk je al snel dat het niet meevalt om oude gewoontes los te laten. Jou is dat voor een belangrijk deel gelukt, maar zijn al je stakeholders ook al zo ver?

Je gaat te maken krijgen met stakeholders die nog traditioneel denken. Niet iedereen zal even snel de overstap naar agile kunnen maken. De nieuwe manier van samenwerken landt doorgaans redelijk snel binnen ICT, maar bij het management, de business en klanten duurt dat langer.

Grote kans dat jij een manier moet vinden om met de traditionele krachten binnen je organisatie om te gaan. Als je daartegen moet opboksen, kun je je soms behoorlijk machteloos of alleen voelen. Zeker als je weinig steun krijgt van collega’s die zelf wel agile werken. 

Je wilt de requirements wel agile uitwerken, maar wat doe je als:

"

De opdrachtgever en het management agile (zeggen te) willen, maar waterval doen?

Wat als ze:

 • Precies willen weten wat voor systeem ze krijgen, voordat ze budget vrijgeven?
 • Met lange termijn planningen blijven werken?
 • Vasthouden aan de bij de start opgestelde requirements?
"

De gebruikers en de andere business stakeholders nog traditioneel werken?

Wat als ze:

 • Niet in staat zijn om hun wensen te formuleren?
 • Geen aandacht of geen tijd voor requirements hebben?
 • Voortdurend in oplossingen denken?
"

De product owner zijn rol niet goed invult of er geen product owner is?

Wat als de product owner:

 • Geen tijd voor het project vrijmaakt?
 • Geen verantwoordelijkheid neemt of geen mandaat heeft?
 • Niet is benoemd en er dus geen PO is?

Dit alles kan het voor jou behoorlijk lastig maken om agile requirements op te stellen

Als analist moet je met allerlei stakeholders samenwerken. De nog traditioneel denkende stakeholders willen de user stories en requirements al vroeg tot in detail vastleggen. Terwijl je dat bij agile requirements juist niet wilt.

Dit is een van de voornaamste verschillen tussen agile en traditionele requirements. We zien veel analisten in deels agile deels traditionele omgevingen daarmee worstelen. Want je ontkomt er niet aan om je werkwijze af te stemmen op je omgeving en hier en daar concessies te doen aan de agile werkwijze.

Je hebt dus een mix van agile en traditionele technieken nodig die aansluit op jouw praktijksituatie. Maar hoe vind je die mix? Hoe werk je user stories en requirements grotendeels agile uit en kom je toch tegemoet aan de traditionele krachten in je organisatie?

Daar gaan wij je in dit praktische programma mee helpen!

Wat je mag verwachten

In dit diepgaande trainings- en coachingsprogramma leer je:

 • Wat jouw positie binnen het project is en hoe je die het beste invult, zodat je je werk goed kunt doen.
 • Wat je kunt doen als de requirements bij de start van het project al bekend moeten zijn, zodat je bij het sprinten geen problemen krijgt met de agile werkwijze.
 • Hoe je in een fixed price project toch de agile werkwijze overeind houdt, zodat je ook dan profiteert van de voordelen van agile.
 • Welke requirementswerkzaamheden binnen agile cruciaal zijn, zodat jij je tijd en aandacht daar op kunt richten.
 • Tot op welk niveau je de requirements moet detailleren, zodat ze zonder problemen in een bouwsprint opgenomen kunnen worden.
 • Hoe je het project voorspelbaar maakt en toch flexibel blijft, zodat je alle stakeholders tevreden stelt.
 • Hoe je de business helpt op een eenvoudig manier hun wensen helder te maken, zodat ze graag aan het project meewerken.
 • Hoe je voorkomt dat stakeholders te snel een (technische) oplossing induiken, zodat je hun werkelijke requirements boven water krijgt.

Wie de trainers van dit programma zijn

Hallo, ik ben Nicole de Swart

Ik help analisten de juiste mix van agile en traditionele technieken toepassen en ben de auteur van Handboek Requirements. 

Er is tegenwoordig veel aandacht voor agile werken in het algemeen, maar hoe je daarbinnen als analist opereert, komt weinig aan bod. En al helemaal niet als je in je agile werkwijze belemmerd wordt door stakeholders die nog in de traditionele denkwijze vastzitten.

Hoog tijd dus om duidelijkheid te scheppen, dacht ik. Ik wil het namelijk voor jou en alle andere analisten mogelijk maken om je vak goed uit te oefenen. Dat is mijn missie.

Om nog meer analisten te kunnen helpen, heb ik mijn kennis en ervaring samengebracht in dit programma. En ik ben samen gaan werken met Priya Soekhai, zodat we volop tijd hebben om iedereen persoonlijk te begeleiden.

Priya is één van de beste agile analisten die ik ken. Ze is expert in agile samenwerken en heeft een schat aan praktijkervaring.

Groetjes, Nicole

Hallo, mijn naam is Priya Soekhai

Toen Nicole mij vroeg voor Reaco Academy te komen werken, was ik meteen enthousiast.

Mijn kennis en ervaring delen en zo collega-analisten helpen bij hun dagelijks werk, vind ik ontzettend leuk om te doen.

Ik wil analisten laten ervaren wat de kracht van agile requirements is.

Mijn passie is om mensen bewust te maken van wat agile zijn inhoudt, in plaats van alleen maar scrum te doen.

Samenwerken houdt voor mij in: de scrum waarden naleven, leren door te doen, leren van je fouten, verantwoordelijkheid nemen, behulpzaam zijn en samen een doel bereiken.

Groetjes, Priya

Vier maanden begeleiding

Het totale programma bestaat uit 4 modules van elk een maand. Die tijd heb je nodig om alles wat je gaat leren te verwerken en vooral om het te transformeren naar jouw praktijksituatie. Nieuwe kennis opdoen is essentieel, maar daar heb je pas echt iets aan als je het ook in de praktijk toepast.

Wij leiden je de komende maanden stap voor stap door het programma en begeleiden je bij het toepassen van de modules in jouw praktijksituatie. We willen namelijk dat je werkwijze met grote sprongen vooruit gaat en dat je met alle stakeholders vruchtbaar samenwerkt

Dit programma is pas geslaagd als jij succesvol als (agile) analist opereert. Na afloop belonen we je daarom met een certificaat van voltooiing.

Flexibel in te plannen

Dit trainings- en coachingsprogramma volg je volledig online. Elke twee weken krijg je een submodule van ons.

Jij bepaalt zelf op welk moment je de submodules inpast in je werkweek. Uit ervaring weten we dat een vast moment in de week reserveren voor het programma het beste werkt. Maar het is jouw keuze waar en wanneer je de submodules volgt.

Voor het doornemen van een submodule heb je 20 à 30 minuten nodig.

De informatie vertaal je vervolgens met opdrachten en vragen naar je eigen praktijk. Daar gaan wij je bij helpen en feedback op geven. Hoeveel tijd dit jouw kost is lastig te voorspellen. Reken op een paar uur verspreid over het blok van twee weken.

Hoe het programma is opgebouwd

Dit trainings- en coachingsprogramma bestaat uit vier diepgaande module.

A. Agile requirements en de rol van analisten daarbij

R

A.1. Agile requirements en user stories

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat is het verschil tussen agile requirements en user stories?
 • Wanneer leg je extra informatie bij een user story vast?
 • Wat zijn agile requirements precies?
R

A.2. De rol en toegevoegde waarde van analisten

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een analist?
 • Hoe verhoudt de analistenrol zich tot de product owner?
 • In wat voor team past een analist het beste?

B. Agile requirements uitwerken

R

B.1. Het werkproces voor agile requirements

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Welke requirements werkzaamheden zijn binnen agile cruciaal?
 • Wie voert welke activiteiten uit om requirements helder te krijgen?
 • Wat kan ik doen om de samenwerking tussen business en IT te verbeteren?
R

B.2. Benodigde detailniveau voordat de sprints starten

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat doe je als de opdrachtgever wil weten wat hij krijgt voordat hij budget vrijgeeft?
 • Wat moet er bekend zijn voor de start van de eerste sprint?
 • Wat kan ik doen als de requirements aan het begin van het project al volledig uitgewerkt moeten zijn?

C. De juiste requirements achterhalen

R

C.1. De business helpen eenvoudig hun wensen scherp te krijgen

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe krijg en houd ik de business betrokken?
 • Hoe ontdek ik samen met de stakeholders wat hun requirements daadwerkelijk zijn?
 • Wat kan ik doen om het opstellen van requirements voor de business en mezelf eenvoudiger te maken?
R

C.2. Voorkomen dat stakeholders te snel in oplossingen denken

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe zorg ik dat er niet alleen maar over oplossingen wordt gesproken?
 • Wat kan ik doen om de aandacht op de requirements te richten?
 • Hoe ga ik om met stakeholders die meteen de details van een oplossing induiken?

D. Inspelen op traditioneel denkende stakeholders

Ook als zelfstandige masterclass te volgen

Kijk hier voor meer informatie

R

D.1. Agile en traditionele requirements combineren

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe stel ik een voor mijn praktijksituatie optimale werkwijze samen?
 • Hoe blijf ik in een hybride omgeving toch zo veel mogelijk agile werken?
 • Hoe ga ik om met stakeholders die nog in een traditioneel denkpatroon vastzitten ?
R

D.2. Niet te veel en niet te weinig details vastleggen

Hierin krijg je antwoord op de vragen;

 • Wat is in mijn situatie het juiste detailniveau?
 • Hoe verhoog ik de kwaliteit van de user stories?
 • Hoeveel details en extra informatie leg ik bij een user story vast?

Wie het meeste baat heeft bij dit trainings- en coachingsprogramma

R

Dit programma is perfect voor jou als je:

 • Werkzaam bent als analist, ontwerper of product owner, of vergelijkbare rol.
 • In een deels agile, deels traditionele omgeving werkt. Dus als je zelf (meer) agile wilt werken, maar belangrijke stakeholders nog traditioneel denken.
 • User stories (requirements) opstelt of helpt opstellen ten behoeve van de bouwsprints.
 • Organisatie volgens het scrum (of ander agile) proces werkt of in transitie is.
 • Project sprints van maximaal 4 weken hanteert.
 • De voordelen van agile requirements ten volle wilt benutten, binnen de beperkingen van de omgeving waarin je werkt.
Q

Dit programma is niet voor jou bedoeld als je:

 • Vrijwel geen ervaring hebt met agile en begrippen als product backlog, sprint en product owner niet kent.
 • Organisatie de transitie naar agile succesvol heeft afgerond en je dus geen last hebt van traditionele krachten.
 • Uitsluitend in het voortraject werkt en niet bij het opstellen van user stories voor de bouwsprints betrokken bent.
 • Uitsluitend de requirements voor kleine losstaande RFC’s uitwerkt, dus niet voor grote functionele wijzigingen waarvoor meerdere bouwsprints nodig zijn.
 • Alleen nieuwe kennis op wilt doen en aan je dagelijkse werkzaamheden niets wilt veranderen.

Hoe andere analisten het ervaren hebben

Het is zeer praktijkgericht en veel van de beschreven situaties vond ik erg herkenbaar. Jullie geven niet alleen goede tips, maar lieten me ook nadenken over mijn eigen werksituatie. Ik heb geleerd hoe je zelf als analist onderdelen in het proces kunt veranderen en zo meer gebruik kan maken van de voordelen van agile werken. Aanrader voor analisten die in een hybride omgeving werken of in de transitie zitten naar agile werken.

Pauline van der Haagen

Senior Informatie Analist en Product Owner, Keylane

Het programma voelt aan als baken voor analisten in een agile omgeving. Goed opgebouwd, concreet en heel begrijpbaar komen alle aspecten van ons werk aan bod. Met de vele tips kon ik direct aan de slag: ik pas ze nog dagelijks toe!

Koen Moreels

Functioneel Analist, NN Insurance Belgium

Ik ben vooral (nog) bewuster bezig met de vraag “En wat voegt het toe voor de business?”. Langzaam maar zeker merk ik dat meer collega’s dit gaan overnemen. Met de uitleg in de modules kan ik mijn zienswijzen onderbouwen en zo bijdragen aan de transitie naar agile binnen heel CBS

Armgard Jacobs

Business Analist, CBS

Je hoeft het niet allemaal alleen te doen

Wij gaan de komende maanden samen aan de slag. Je zet veel kleine stapjes en maakt soms grote sprongen naar een agile werkwijze die perfect aansluit bij jouw omstandigheden. Daarbij nemen we jouw praktijksituatie en je huidige werkwijze als uitgangspunt.

Elke maand:

 • Volg je twee keer een submodule met uitleg over een specifiek onderwerp
 • Maak je opdrachten en beantwoord je vragen over jouw praktijksituatie
 • Krijg je persoonlijk feedback van ons
 • Voer je verbeteringen in je huidige werkwijze door
 • Krijg je antwoord op je vragen en hulp bij het doorvoeren van verbeteringen

Op ons online platform zetten wij elke twee weken een submodule voor je klaar. Jij bepaalt zelf wanneer je de submodule volgt en wanneer je de opdrachten uitvoert. Jij geeft het tempo aan.

Met de coaching sluiten wij daarop aan. Zodra jij daar behoefte aan hebt, geven we binnen enkele werkdagen feedback en beantwoorden je vragen. We staan via onze Online Requirements Academy tot je beschikking en begeleiden je van begin tot eind.

Wanneer starten?

Waar wacht je nog op? Neem je nog langer genoegen met middelmatige resultaten? Hoe lang blijf je nog tegen die muur aanlopen? Laat jij je werk nog langer lijden onder de traditionele krachten in je organisatie?

Of wil je ook met alle stakeholders succesvol samenwerken, veel meer businesswaarde leveren en van agile requirements een succes maken?

Ben je er klaar voor om er samen alles uit te halen wat erin zit

Schrijf je dan nu in en je kunt meteen aan de slag wanneer de betaling bij ons binnen is.

Maak je keuze en schrijf je in

=

Daadkracht met agile requirements

€ 3.500,-

Online Requirements Academy:

 • Het complete trainingspakket
 • Online coaching en persoonlijk feedback op je praktijkopdrachten

VIP – Live interactie:

 • Live training en/of coaching
 • Een hele dag of 2 keer een halve dag
 • Samen met 10 collega’s
=

Daadkracht met agile requirements - VIP

€ 6.975,-

Online Requirements Academy:

 • Het complete trainingspakket
 • Online coaching en persoonlijk feedback op je praktijkopdrachten

VIP – Live interactie:

 • Live training en/of coaching 
 • Een hele dag of 2 keer een halve dag
 • Samen met 10 collega’s

Betaalt je werkgever? Kies op de inschrijfpagina voor ‘bankoverschrijving’ en vul eventueel het inkoopnummer in.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw

Analisten die je voorgingen

Ik werd gestimuleerd om steeds de theorie te toetsen aan mijn eigen praktijk. Voor mij was het heel zinvol om daar via coaching feedback op te krijgen van buiten mijn eigen organisatie. Ik weet nu hoe ik mijn werkzaamheden als analist beter kan uitvoeren, waardoor ik meer toegevoegde waarde heb in een agile wereld.

Martijn den Hertog

Functioneel Beheerder, Stedin

Compliment voor de manier waarop jullie het programma hebben ingestoken. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Dat komt mede door jullie persoonsgerichte aandacht en aanpak. Ik vind de informatie heel helder en heel concreet en ook de opdrachten zijn uitstekend. Het heeft me precies de antwoorden gegeven waarnaar ik op zoek was.

Peter van der Linden

Business Analist, Kamer van Koophandel

Aan de hand van veel praktische voorbeelden en heldere uitleg heb ik in dit online programma geleerd hoe ik agile requirementstechnieken succesvol toepas, en welke rol analisten in een agile project vervullen.

Christ Klinkenberg

Informatie Analist, Ctac

Heb je nog vragen of twijfels, voordat je je inschrijft?

Blijf er dan niet mee zitten. Mail me even op team@reaco.nl of bel (0592) 268 01.

Copy link