Beste analist,

Stel je voor dat jij degene bent die dingen voor elkaar krijgt. Dat er geluisterd wordt naar jouw verbetervoorstellen en jullie stap voor stap steeds beter op de agile manier gaan samenwerken.

Als het jou lukt business en ICT dichter bij elkaar te brengen om samen tot de juiste requirements te komen, worden de stakeholders echt blij van de software die jullie opleveren.

Dan laat je pas resultaat zien, ben je van onschatbare waarde voor je organisatie en haal jij voldoening en plezier uit je werk.

Met dit praktijkprogramma kom je sterker in je schoenen te staan, want:

 • Je komt te weten waar jouw kracht zit en op welke valkuilen jij alert moet blijven
 • Je ontdekt hoe je collega’s meekrijgt
 • Je gaat doeltreffend met de echt belangrijke zaken aan de slag
 • Je laat je collega’s zien en ervaren hoe goed jouw verbetervoorstellen in de praktijk uitpakken
 • Je toont aan dat je een waardevolle kracht voor het scrum team bent
 • Je weet wat er voor nodig is om op agile wijze met requirements om te gaan
 • Je overtuigingskracht neemt toe omdat je een goede tactiek hanteert en de juiste argumenten hebt
 • Je weet op welke manier jij het beste tot je recht komt, voor jezelf, voor je team en voor je organisatie

Drie voorbeelden

Loopt het agile proces nog niet zoals je wilt en heb je net als Monique het idee dat er veel meer uit te halen is? Misschien ben je net als Edward zoekende naar je rol en krijg je kritiek op je werk? Of herken je je meer in Marco, die werk moest doen waar hijzelf niet achterstaat.

Zit jij in een soortgelijke situatie als Monique, Edward of Marco? Lees hieronder wat er bij hen speelde toen ze aan ‘Daadkracht met agile requirements’ deelnamen.

1. De situatie van Monique

Al meer dan 10 jaar werkt Monique als senior informatie analist voor een bekend onderzoeks­instituut in Nederland. Monique: “We werkten al een hele tijd agile, maar ik had sterk het gevoel dat we daar meer uit konden halen.”

Er knaagde iets bij Monique maar ze kon het niet concreet maken. Tijdens het programma bleek dat er allerlei dingen naast elkaar speelden, waaronder:

“Wat me niet lekker zit is dat ik er bij onze stakeholders niet aan ontkom om een uitputtende lijst met requirements te maken. Doe ik dat niet, dan zijn ze bang dat hun eisen en wensen niet allemaal gerealiseerd worden.”

“In onze organisatie werken we aan innovatieve, technische oplossingen waarvan de businesswaarde op voorhand dikwijls niet bekend is. Het moet met agile toch mogelijk zijn om daar sneller zicht op krijgen.”

Daarnaast ervaarde Monique een hoge werkdruk en was ze allerlei ballen in de lucht aan het houden.

“Ik werk steeds aan twee of drie projecten tegelijkertijd. Soms ben ik de product owner, soms informatie analist, projectleider of scrum master. Ik moet dus continu schakelen tussen diverse rollen en projecten. Als alles volgens plan loopt is het wel te doen, maar zodra een project extra aandacht nodig heeft kom ik in de knel.”

2. De situatie van Edward

Edward werkt heel zijn carrière al op ICT-afdelingen van overheids- en semioverheidsinstellingen. Sinds hij ongeveer een jaar geleden bij zijn huidige werkgever begon, is Edward zoekende naar zijn rol in de organisatie in transitie. Hij had moeite om zijn plek in het ontwikkelproces te vinden en zocht op welke manier hij als informatie analist de meeste toegevoegde waarde kan hebben.

Edward: “Toen ik aan het programma begon had ik veel vragen, waaronder:

Ik ben nu een groot deel van mijn tijd bezig met het up-to-date houden van de stories. Dit voelt niet efficiënt. Temeer omdat veel user stories bij ons lang op de product backlog blijven staan en een deel daarvan nooit in een sprint wordt getrokken.

Bij ons zijn veel van de requirements overgenomen uit eerdere projecten. Die requirements bevatten veel te veel details en dikwijls ook al een oplossing. Ze omschrijven naar user stories is bijna niet te doen, en de businesswaarde achterhalen al helemaal niet.”

Tijdens het programma vertelde Edward dat hij veel kritiek van collega’s kreeg op zijn werkwijze en dat hij niet goed wist wat hij daar mee aan moest.

“Alhoewel ik al geruime tijd werkzaam ben als analist in een agile omgeving, ben ik nog niet eerder een team tegengekomen dat zo tegen de analistenrol ageert. Vanuit het scrum team krijg ik opmerkingen als: informatie analist is geen scrumrol en vooruit werken als analist is waterval.”

Ook bleken er tegenstrijdige eisen aan zijn werk gesteld te worden.

“Het scrum team verwacht van mij een volledig uitgewerkte product backlog. Alle user stories moeten op ieder moment ver genoeg uitgewerkt zijn om gelijk in de sprint te kunnen bouwen. Tegelijkertijd wordt me verweten dat ik te ver vooruit en teveel waterval werk.”

3. De situatie van Marco

Marco is van oorsprong functioneel beheerder en werkt nu als analist in een multidisciplinair agile team. Hij ondersteunt tevens de product owner.

Het was Marco een doorn in het oog dat hij de user stories tot op het bot moest specificeren. Dat leek hem nogal overdreven en kostte onevenredig veel tijd.

“Binnen onze organisatie streven we ernaar de user stories zo gedetailleerd mogelijk te krijgen, zodat er tijdens de sprints geen vragen meer over zijn. Maar in de praktijk lukt dat natuurlijk niet.

De ontwikkelaars zeggen dat ze pas een goede inschatting van de hoeveelheid werk kunnen doen, als ze gedetailleerd weten wat de wens is.”

Marco had al aangedrongen op gezamenlijke refinements maar dat stuitte op allerlei bezwaren.

“De angst bij de ontwikkelaars is vooral dat ze straks constant met de business zitten te overleggen in plaats van te ontwikkelen.”

Marco wilde loskomen van de mini-waterval.

“De user stories zijn nu vaak te groot, waardoor een ontwikkelaar de hele sprint met één story bezig is. We moeten ook teveel halve stories naar de volgende sprint doorschuiven. Als we dat oplossen zijn we pas echt aan het sprinten.”

Dit zijn drie voorbeelden van praktijksituaties waarmee dit programma ook voor jou het verschil kan maken. Deelnemers die je voorgingen leerden niet alleen hoe ze met hoge eisen, werkdruk en soms onbegrip omgaan. Maar vooral ook hoe ze effectiever kunnen werken en mooie resultaat boeken.

Samen mooie resultaten boeken

Waarom wij je kunnen helpen

Wij, Nicole de Swart en Priya Soekhai, zijn zelf ook analisten en hebben de afgelopen 25 jaar bij veel organisaties, branches en teams het voortouw genomen met het in kaart brengen van requirements.

Ook wij zijn regelmatig tegen muren opgelopen. We hebben vaak gedacht: “Dit werkt echt niet handig. We kunnen het veel beter zus-en- zo doen.” Maar stakeholders en collega’s luisterden daar niet altijd naar, wat ons soms onzeker, soms uit het veld geslagen en een enkele keer ook gefrustreerd maakte.

Achteraf gezien hadden we het niet altijd bij het rechte eind. Ook voor ons is het vallen en opstaan geweest. Maar we zijn dankbaar voor deze soms harde leerschool. Want nu begrijpen we maar al te goed wat het is om in moeilijke en schijnbaar uitzichtloze omstandigheden te moeten werken.

Gelukkig hebben we daarna meerdere malen kunnen laten zien hoe je van binnenuit en bottom-up veranderingen teweegbrengt. En dat laten we je als deelnemer aan dit praktijkprogramma ook graag ervaren. Wat analisten die al deelnamen daar zoal aan gehad hebben, lees je hieronder.

Resultaten van diverse deelnemers

We werken de user stories nu samen met het hele team uit. Ik check wel voortdurend of iedereen duidelijk in beeld heeft wat de bedoeling is en ik zorg dat zowel business als IT tot zijn recht komen.

Het had even tijd nodig maar we hebben de business meegekregen in de agile werkwijze. Ze zien nu dat het ook voor hen voordelen heeft.

Ons hele proces verloopt veel soepeler. De focus ligt niet meer op het afvinken van zoveel mogelijk user stories maar op de beoogde businesswaarde.

We hebben de stakeholders zover gekregen dat ze langzaam de hele lijst met requirements die ze vooraf bedacht hadden, los laten en meegaan in de iteratieve werkwijze.

Dat ik niet gelijk de requirements ‘tot op het bot’ hoef te analyseren en dat we ze gaandeweg steeds scherper kunnen maken, was voor mij een echte eyeopener.

Ik heb geleerd hoe ik mijn voorstellen beter laat landen. Het gaat trager dan ik zou willen, maar het werkt wel. Beter dan wanneer ik de boel probeerde te forceren, zoals ik voorheen deed.

Je bent als analist niet bij machte om een andere werkwijze af te dwingen. Bovendien zou dat niet passen in de agile gedachte. Maar met de juiste kennis en aanpak krijg je veel meer voor elkaar dan je denkt. We helpen jou daar ook graag bij.

Groetjes, Nicole & Priya

Welke onderwerpen zoal aan bod komen

Tijdens het programma ontdek je:

 • Hoe je de business helpt om op een eenvoudig manier hun wensen helder te maken, zodat ze graag meewerken en tijd vrijmaken
 • Wat jouw positie binnen het project is en hoe je die het beste invult, zodat jijzelf en het werk dat je doet goed tot zijn recht komen
 • Hoe je in een fixed price project toch de agile werkwijze overeind houdt, zodat je ook dan kunt inspelen op voortschrijdend inzicht
 • Welke requirements­werkzaam­heden binnen agile cruciaal zijn, zodat jij je tijd en aandacht daar op kunt richten.
 • Tot op welk niveau je de requirements moet detailleren, zodat ze zonder problemen in een bouwsprint opgenomen kunnen worden.
 • Hoe je het project voorspelbaar maakt en toch flexibel blijft, zodat je alle stakeholders tevreden stelt.
 • Hoe je voorkomt dat stakeholders te snel een (technische) oplossing induiken, zodat je de werkelijke requirements boven water krijgt.
 • Hoe je de aandacht op businesswaarde gericht houdt, zodat jullie de stakeholders echt vooruit kunnen helpen.

Wat andere deelnemers bereikt hebben

Het programma heeft me geholpen de juiste focus te houden, wat een zekere rust geeft. Ook voor de business is het simpeler geworden, omdat er nu niet meer te ver in de toekomst wordt gekeken. Zowel business als ontwikkelaars kunnen nu meer begrip voor elkaar opbrengen. Dat heeft de samenwerking vergemakkelijkt en tot meer wederzijds vertrouwen geleid. Dankjewel daarvoor.

Cris Poelemans

IT Applicatie Analist
Mazda Motor Logistics Europe

Door dit praktijkprogramma ben ik steeds meer een spil geworden tussen business en ICT. Dat komt vooral omdat ik me nu bewuster ben van het iteratieve proces en beter invulling geef aan de samenwerking tussen business, ontwikkelteam, PO-er en Business Analist. Van ons team wordt ook verwacht dat we de traditioneel werkende teams meenemen in de denk- en werkwijze van agile. En dat heeft nu handen en voeten gekregen.

Hans Groothuis

Business Analist
IND

Ik ben vooral (nog) bewuster bezig met de vraag “En wat voegt het toe voor de business?”. Langzaam maar zeker merk ik dat meer collega’s dit gaan overnemen. Met de uitleg in de modules kan ik mijn zienswijzen onderbouwen en zo bijdragen aan de transitie naar agile binnen heel CBS.

Armgard Jacobs

Business Analist
CBS

Voor wie is ‘Daadkracht met agile requirements’ bedoeld?

Dit programma is perfect voor jou als:

 • Je enige jaren werkervaring hebt als analist, product owner of functioneel beheerder, of een vergelijkbare rol hebt.
 • Je user stories / requirements uitwerkt ten behoeve van bouwsprints of daarbij helpt
 • Je organisatie volgens Scrum of SAFe werkt of in transitie naar agile is
 • Je in een complexe en dynamische omgeving werkt aan substantiële functionele wijzigingen. Niet uitsluitend aan kleine losstaande RFC’s
 • Je de voordelen van agile requirements ten volle wilt benutten, binnen de beperkingen van de omgeving waarin je werkt.
 • Je wilt ontdekken hoe je vanuit je eigen kracht en invloed jullie werkproces beter agile maakt

Schrijf je NIET in als je je in deze typeringen herkent:

Achteroverleuners
Als je een training ziet als een uitje waar je lekker onderuit het verhaal van de docent aanhoort, ben je hier aan het verkeerde adres. We kunnen je alleen helpen al je zelf actie onderneemt en uitprobeert wat er bij jullie situatie past.

Vingerwijzers
Als je graag in de slachtofferrol kruipt en andere de schuld geeft, hebben we weinig zin om met je te werken. We zoeken mensen die in de spiegel durven kijken om daarvan te leren.

Struisvogels
Als je je kop in het zand steekt in de hoop dat het tij vanzelf ten goede keert, is dit programma niet voor jou. We besteden onze energie liever aan mensen die eruit willen halen wat erin zit.

Wat je krijgt als je meedoet

Het totale programma bestaat uit 4 modules van elk een maand, waarbij we achtereenvolgens inzoomen op de 8 facetten van agile requirements:

A. Agile requirements en de rol van analisten daarbij

A.1. Agile requirements en user stories

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat is het verschil tussen agile requirements en user stories?
 • Wanneer leg je extra informatie bij een user story vast?
 • Wat zijn agile requirements precies?

A.2. De rol en toegevoegde waarde van analisten

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een analist?
 • Hoe verhoudt de analistenrol zich tot die van de product owner?
 • In wat voor team past een analist het beste?

B. Agile requirements uitwerken

B.1. Het werkproces voor agile requirements

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Welke requirements werkzaamheden zijn cruciaal binnen agile?
 • Wie voert welke activiteiten uit om requirements helder te krijgen?
 • Wat kan ik doen om de samenwerking tussen business en IT te verbeteren?

B.2. Benodigde detailniveau voordat de sprints starten

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat doe je als de opdrachtgever wil weten wat hij krijgt voordat hij budget vrijgeeft?
 • Wat moet er bekend zijn voor de start van de eerste sprint?
 • Wat kan ik doen als de requirements aan het begin van het project al volledig uitgewerkt moeten zijn?

C. De juiste requirements achterhalen

C.1. De business helpen eenvoudig hun wensen scherp te krijgen

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe krijg en houd ik de business betrokken?
 • Hoe ontdek ik samen met de stakeholders wat hun requirements daadwerkelijk zijn?
 • Wat kan ik doen om het opstellen van requirements voor de business en mezelf eenvoudiger te maken?

C.2. Voorkomen dat stakeholders te snel in oplossingen denken

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe zorg ik dat er niet alleen maar over oplossingen wordt gesproken?
 • Wat kan ik doen om de aandacht op de requirements te richten?
 • Hoe ga ik om met stakeholders die meteen de details van een oplossing induiken?

D. Inspelen op traditioneel denkende stakeholders

D.1. Agile en traditionele requirements combineren

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe stel ik een voor mijn situatie optimale werkwijze samen?
 • Hoe blijf ik in een hybride omgeving toch zo veel mogelijk agile werken?
 • Hoe ga ik om met stakeholders die nog in een traditioneel denkpatroon vastzitten?

D.2. Niet te veel en niet te weinig details vastleggen

Hierin krijg je antwoord op de vragen;

 • Wat is in mijn situatie het juiste detailniveau?
 • Hoe verhoog ik de kwaliteit van de user stories?
 • Hoeveel details en extra informatie leg ik op welk moment bij een user story vast?

Flexibel in te plannen

Je volgt de 4 modules van dit programma op onze Online Requirements Academy. Elke twee weken pakken we een ander facet van agile requirements bij de kop. Je hebt steeds 20 à 30 minuten nodig om een facet door te nemen.

De nieuwe informatie vertaal je met opdrachten en vragen naar je eigen praktijk. Hoeveel tijd dit jouw kost is lastig te voorspellen. Reken op een paar uur verspreid over het blok van twee weken.

Jij bepaalt zelf op welk moment je de modules inpast in je werkweek. Met de begeleiding sluiten we daarop aan. We hebben contact via jouw persoonlijke coachingspagina en staan gedurende heel het programma tot je beschikking.

We begeleiden je van begin tot eind en reageren binnen enkele werkdagen. Alles wat je via je coachingspagina met ons deelt blijft privé, er leest dus niemand mee.

Na afloop houd je nog 12 maanden lang toegang tot de Online Requirements Academy, dit programma en jouw coachingspagina.

Persoonlijke begeleiding op maat

Terwijl jij de modules doorloopt en de opdrachten maakt, denken en leven we met je mee. We destilleren quick wins en identificeren structurele verbeterkansen. Je werkt stap voor stap naar de gewenste situatie toe door elke 2 weken verbeteringen door te voeren.

Van ons krijg je volop tips en adviezen. We moedigen je aan om stappen vooruit te zetten en nieuwe dingen uit te proberen. En daar waar nodig sturen we bij.

Ook delen we onze eigen praktijkervaringen en die van analisten in andere organisaties. We vertellen hoe wij er zelf mee om zijn gegaan en wat wel en wat niet goed uitpakte.

We willen onszelf niet al te veel op de borst kloppen, daarom laten we graag deelnemers aan het woord. Dit zeggen ze zoal over ons:

 • Nicole en Priya checken wat bij jou werkt, gaan daarop in en denken met je mee. Fijn dat het programma niet one size fits all is.
 • Met de opdrachten en de coaching word je een spiegel van je eigen functioneren voorgehouden.
 • Ze geven heel praktische feedback op je eigen manier van werken. Dat resulteert in aanpassingen waar je direct wat mee kunt.
 • Ze dragen duidelijke oplossingen aan en geven veel best practices
 • Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Dat komt mede door de persoonsgerichte aandacht en aanpak.

Dit horen we vaak terug

Met elke deelnemer bespreken we andere issues, elke praktijksituatie is immers uniek. Wat we vaak terug horen is:

 • Ik vond het programma heel inspirerend en kon onze eigen werkwijze stap voor stap verbeteren.
 • Ik merk dat ik nu veel sterker in mijn schoenen sta als analist
 • Ik heb geleerd hoe je zelf als analist onderdelen in het proces kunt veranderen
 • Het online programma heeft ons geholpen onze mening beter te onderbouwen richting het management.
 • Ik ben blij dat ik mijn rol als analist nu veel beter invul en daardoor ook een belangrijke positie binnen het team heb gekregen

Belangrijk leerpunt voor mij is geweest dat ik het team kan helpen met het opstellen van de specificaties. Mijn focus moet liggen op het overbrengen van de requirements en het team moet de requirements begrijpen. Daarna kunnen we samen de oplossing bepalen.

De modules waren duidelijk en de feedback die ik kreeg helder. Ik heb de coaching van Priya als prettig ervaren en de sfeer was vriendelijk.

Sven Nabuurs

Product Owner
Planon Software

Het programma voelt aan als baken voor analisten in een agile omgeving. Goed opgebouwd, concreet en heel begrijpbaar komen alle aspecten van ons werk aan bod. Met de vele tips kon ik direct aan de slag: ik pas ze nog dagelijks toe!

Koen Moreels

Functioneel Analist
NN Insurance Belgium

Kies voor online of VIP

Online

De 8 facetten van agile requirements legt Nicole je in heldere bewoordingen uit, vergezelt van vragen en opdrachten om het levendig, praktisch en interactief te houden.

Via je privé coachingspagina sta je rechtstreeks met ons in contact. We gaan 4 maanden lang naast je staan. We geven feedback, helpen je vooruit en inspireren je, zodat jij slagvaardig blijft.

VIP

Naast het complete praktijkprogramma en 4 maanden online begeleiding, krijg je live VIP-training en/of VIP-coaching. Samen met 10 collega’s.

We komen 1 hele of 2 halve dagen naar je toe of we ontmoeten elkaar via een platform als MS Teams. Samen kiezen we de onderwerpen, vorm en timing die het beste bij jullie situatie passen.

Schrijf je nu in en start wanneer het jou uitkomt

Betaalt je werkgever? Kies op de inschrijfpagina voor ‘bankoverschrijving’ en vul eventueel het inkoopnummer in.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Overschrijving, iDEAL en Bancontact

Heb je nog vragen of twijfels, voordat je je inschrijft?

Blijf er dan niet mee zitten. Mail ons even op team@reaco.nl of bel 0683579287.