Het doorgronden van agile requirements

Voor traditioneel geschoolde vakmensen die open staan voor nieuwe inzichten

Met training van

Nicole de Swart, auteur Handboek Requirements

Het doorgronden van agile requirements

Voor traditioneel geschoolde vakmensen die open staan voor nieuwe inzichten

Met training van

Nicole de Swart, auteur Handboek Requirements

Beste analist,

Hoe is het voor jou om in een agile omgeving te werken? Roept het opstellen van agile requirements allerlei vragen bij je op? Heb je scherp wat je taken en verantwoordelijkheden zijn? Twijfel je weleens of je op de goede weg bent?

Misschien worstel je, net als veel traditioneel geschoolde analisten, ook wel met de volgende vragen:

 • Hoeveel en welke informatie moet ik precies documenteren?
 • Hoe voorzie ik het ontwikkelteam elke sprint van voldoende informatie?
 • Hoe richt ik de traceability goed in?
 • Hoe voorkom ik dat we belangrijke detail requirements vergeten?
 • Wat wordt er van mij verwacht in een agile omgeving?

Veel analisten realiseren zich niet dat agile richtlijnen en agile best practices nogal eens loodrecht staan op traditioneel vakmanschap. Ben jij voldoende bekend met de pijlers en fundamenten van agile requirements?

  Ben jij een agile analist of een traditionele analist werkzaam in een agile omgeving?

  Voel je weerstand opkomen, als ik je vertel dat:

  • Requirementsmanagement, waaronder traceability en change management, in agile overbodig is?
  • Het onderscheid tussen business, gebruikers- en softwarerequirements in agile er nauwelijks toe doet?
  • Agile requirements bewust niet SMART worden geformuleerd?
  • Je als analist niet langer het opstellen van requirements als taak hebt?
  • Valideren en goedkeuren van agile requirements volstrekt overbodig zijn?

  Als je voorheen in een traditionele watervalomgeving hebt gewerkt, voel je waarschijnlijk weerstand bij één of meer van bovenstaande punten.

  Dat is niet meer dan logisch. Ze staan immers loodrecht op traditioneel vakmanschap en zijn daarom voor een traditionele analist nauwelijks voor te stellen. Tenzij, … je leert denken als een agile analist!

  Leer denken als een agile analist

  Heb je ooit geleerd WAAROM agile is zoals het is? In het grootste deel van de agile of scrum trainingen blijft het bij het doornemen van het agile manifesto en de voordelen van agile. Maar dat is volstrekt onvoldoende om deze nieuwe zienswijze op softwareontwikkeling goed te begrijpen.

  Niet meer dan 1 op de 10 organisaties weten de mooie beloftes van agile te verzilveren. De meerderheid beschouwt agile als gewoon een nieuwe methode en blijft bewust of onbewust steken in hun traditionele mindset. Zij begrijpen de grondbeginselen van agile en scrum niet.

  Een vakman past geen kunstje toe, maar begrijpt de grondbeginselen van agile en scrum. Zolang je niet agile leert denken, blijf je worstelen met het opstellen van agile requirements en het toepassen van de moderne technieken.

  Waarom deze cursus

  Hallo, mijn naam is Nicole de Swart, auteur van Handboek Requirements.

  Nicole de Swart, requirementstechnieken expert

  Ik help analisten de juiste mix van agile en traditionele requirementstechnieken toepassen. Het is mij opgevallen dat het voor veel analisten lastig is om zich de agile mindset eigen te maken. Hierdoor lopen ze in hun dagelijks werk tegen allerlei vragen en problemen aan.

  In mijn training-on-the-job programma’s leg ik altijd uit wat de dieperliggende redenen en grondgedachten van agile en Scrum zijn. Op dat moment vallen gewoonlijk de puzzelstukjes op z’n plaats. Het is mooi om te zien hoe cursisten dan direct volop mogelijkheden zien om hun werkwijze te verbeteren.

  Ik wil deze cruciale kennis en inzichten daarom met zoveel mogelijk analisten delen. Vandaar dat ik, voor degenen die geen training-on-the-job programma bij me kunnen volgen, deze online cursus heb gemaakt. Zo kom ik weer een stapje dichter bij mijn missie om het voor alle analisten mogelijk te maken hun vak goed uit te oefenen.

  Tweedelige cursus

  ‘Het doorgronden van agile requirements’ bestaat uit de volgende twee delen:

  Deel I

  Precies genoeg requirements

  R

  Hierin ga je ontdekken:

  • Wanneer je genoeg requirements hebt uitgevraagd en hoe je dat weet
  • Welke ene vraag je jezelf voortdurend moet stellen om scherp te blijven
  • Welke fout het meest gemaakt wordt en waarom (en hoe) je die absoluut moet vermijden
  • De 4 fundamentele verschillen in denkwijze tussen een agile en een traditionele analist
  • Welke 3 requirementsproducten voor ieder project onmisbaar zijn en praktische tips voor het maken van die producten

  Deel II

  Naar echte agile requirements

  R

  Hierin ga je ontdekken:

  • Hoe je voortschrijdend inzicht bij jezelf, bij de business en bij het ontwikkelteam in je voordeel laat werken
  • Hoe je het project voorspelbaar maakt en het management zekerheid biedt
  • Op welke 3 pijlers elk succesvol agile traject rust. Als je deze niet serieus neemt, is agile werken zinloos!
  • Van welke 6 diepgewortelde traditionele overtuigingen in de software­ontwikkeling je maar beter afscheid kunt nemen
  • Welke 6 concrete richtlijnen iedere agile analist kan dromen en dagelijks  toepast

  Online deelnemen waar en wanneer je wilt

  Op de Online Requirements Academy staat de audiocursus 24/7 tot je beschikking. Daar krijg je ook de gelegenheid al je vragen over de lesstof aan mij persoonlijk te stellen.

  Van beide delen krijg je een geluidsopname, zodat je deze verhelderende cursus eenvoudig onderweg op je mobiel of tablet kunt volgen. Gewoon thuis of op je werkplek kan natuurlijk ook.

  Het doorgronden van agile requirementsJe ontvangt in één keer het complete studiepakket dat bestaat uit:

  • Van beide delen een geluidsopname waarin ik je alles duidelijk uitleg (2x circa een half uur)
  • Oefeningen met de bijbehorende antwoorden
  • Per deel de leerpunten overzichtelijk weergegeven in een handzaam PDF-document
  • Een bijlage met extra uitleg weergegeven op sheets
  • De transcriptie van de geluidsopnames (Deze letterlijk uitgeschreven tekst van wat ik je vertel, maakt het gemakkelijk om naderhand 1 of meer passages na te lezen. Of, als je liever leest dan luistert, de volledige lesstof te lezen)
  • De mogelijkheid om mij je vragen over de lesstof te stellen

  Hoe andere analisten de cursus ervaren hebben

  De oefeningen met de overtuigingen waren een schot in de roos en dwongen me tot nadenken. Door deze cursus ben ik me bewuster geworden van de agile gedachte. Nicole, dank je wel voor deze fijne manier om mijn kennis te verdiepen.

  Frank Wulms

  Testengineer / Analist, ilionx

  De cursus liet mij zien wat de rol van een analist in agile projecten is. Ik kan nu verder me de handvatten uit de cursus aan de slag. De oefeningen hebben mij een helder inzicht in het verschil tussen de traditionele aanpak en de agile aanpak en ik heb geleerd wanneer een agile aanpak de juiste aanpak is.

  Leander Stellemans

  Analist, Voogd & Voogd

  Door de cursus ‘Het doorgronden van agile requirements’ is onze kijk op requirements gekanteld en onze werkwijze versimpeld en versneld. De business heeft er op meerdere vlakken voordeel van: minder overleg, kortere lijnen, meer en betere waar voor hun geld.

  Jack Broeren

  Ontwerper, Vektis

  Wie het meeste baat heeft bij deze cursus

  R

  Deze cursus is perfect voor jou als je:

  • Werkzaam bent in een agile omgeving of je daarop wilt voorbereiden
  • De agile requirementstechnieken op de juiste manier wilt toepassen
  • Wilt begrijpen waarom veel agile best practices indruisen tegen traditioneel vakmanschap
  • Requirements of user stories opstelt ten behoeve van de bouwsprints of daar een belangrijke bijdrage aan levert
  • Je wilt checken in hoeverre je je de agile mindset al eigen hebt gemaakt
  Q

  Deze cursus is niet geschikt voor jou als je:

  • Geen problemen ondervindt bij het opstellen van agile requirements
  • Niet bekend bent met agile en scrum en begrippen als product owner, sprint en product backlog niet kent: volg dan eerst een basis cursus
  • Alleen voor kleine, losstaande RFC’s requirements uitwerkt en niet voor grote functionele wijzigingen die meerdere sprints vergen
  • Een eenduidig stappenplan zoekt waarin exact staat welke acties je achtereenvolgens moet uitvoeren; agile vereist namelijk dat je voortdurend inspeelt op de situatie

  Tevredenheidsgarantie

  Ik wil dat je veel rendement haalt uit deze cursus en tevreden bent met de inhoud. Mocht je bij het beluisteren van deze audiocursus en het doornemen van de PDF-documenten merken dat het niet aansluit bij je behoeften, laat me dat dan binnen 60 dagen weten.

  Door je nu in te schrijven voor de cursus loop je dus geen enkel risico. Ik geef je recht op retour, hoewel dit een digitaal product is waarbij dat normaal gesproken niet geldt.

  Je hoeft alleen een korte e-mail te sturen naar team@reaco.nl.  Je krijgt dan de volle 100% van het betaalde bedrag teruggestort op je rekening. Opgaaf van redenen is niet nodig. Ik vertrouw erop dat je geen misbruik maakt van deze garantie.

  ?

  Je investering

  Deze cursus bevat cruciale kennis voor iedereen die met agile requirements in aanraking komt. Normaal gesproken verwerf je die kennis alleen in een meerdaagse en diepgaande klassikale training.

  De investering bedraagt dan minimaal € 1.500,- per persoon.

  Maar omdat alle analisten en product owners dit zouden moeten weten, heb ik een afzonderlijke cursus voor het opdoen van de allerbelangrijkste kennis en inzichten gemaakt.

  En door er slechts € 395,- exclusief btw voor te vragen, verdwijnt ook de financiële drempel. Ik wil deze onmisbare kennis namelijk met zoveel mogelijk mensen delen.

  Wil je vandaag nog agile leren denken, schijf je dan nu in. En ontvang tevens een 1-op-1 consult cadeau.

  Betaalt je werkgever? Kies op de inschrijfpagina voor ‘bankoverschrijving’ en vul eventueel het inkoopnummer in.

  GRATIS 1-op-1 consult

  Als bonus krijg je nu tijdelijk een 1-op-1 consult ter waarde van € 225,- bij de cursus ‘Het doorgronden van agile requirements’.

  Zodra er bij jou puzzelstukjes op z’n plaats beginnen te vallen, weet ik uit ervaring dat je allerlei mogelijkheden gaat zien om je werkwijze te verbeteren. Ook daar wil ik je verder mee helpen. Ik heb daarom tijd in mijn agenda vrijgemaakt om hier met je over te sparren.

  Dus als je je nu inschrijft, krijg je een telefonisch 1-op-1 consult van 40 minuten cadeau. We gaan dieper in op je persoonlijke situatie. Ik beantwoord je vragen en geef je handige tips.

  Heb je vragen over deze cursus?

  Stuur me een e-mail of bel (0592) 268 01

  Copy link