Beste analist,

Heb je je weleens afgevraagd hoe collega’s tegen jou aankijken? Zien ze een vakman/-vrouw? Ben je een voorbeeld voor ze zoals Marco van Basten een voorbeeld was voor veel voetballers?

Vakmanschap is meesterschap!

Je krijgt vanzelf navolging en meer aanzien als je weet waar je over praat en uitstekende resultaten laat zien.

Nicole de Swart – Auteur Handboek Requirements, best verkochte requirementsboek in Nederland
 • Trainingsprogramma van Nicole de Swart
 • Open nieuwe deuren doordat je de agile technieken effectief toepast
 • Ontdek in ‘Meester in agile requirements’ hoe je als agile analist heel veel toegevoegde waarde levert
 • Verlos jezelf van achterhaalde overtuigingen
 • Doe wat veel analisten denken te kunnen maar feitelijk niet doen: zich gedragen en denken als agile analist
 • Weet waar je over praat en je krijgt vanzelf navolging en aanzien
 • Zie waarom agile richtlijnen en agile practices haaks staan op traditioneel vakmanschap
 • Ideaal voor analisten die een stap verder kijken en de gedachtegang achter agile willen snappen
 • Wijs collega’s de weg bij het toepassen van de moderne requirementstechnieken

Voorkom dat je net als Liesbeth op een zijspoor wordt gezet

Heel haar carrière was Liesbeth trouw gebleven aan haar eerste werkgever. Ze heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de projecten waarin ze werkte. Tot ieders tevredenheid. Althans, dat dacht Liesbeth.

Totdat ze plotseling halverwege het ViDa-project verzocht werd een ander team uit de brand te gaan helpen. Natuurlijk was ze daar niet te beroerd voor.

Toen ze tweeënhalve week later weer overgeplaatst werd, voelde Liesbeth aan dat er iets niet pluis was. Ze werd nota bene op een onbeduidend vooronderzoek gezet samen met twee procesanalisten die al aan het aftellen waren totdat ze met pensioen mochten.

Pas echt ontnuchterend was het gesprek tussen Bianca en Gijsbrecht dat Liesbeth in de kantine opving. Haar oud collega’s van ViDa maakten grappen over haar. Ze noemden haar ‘Nietsbeth’ en hardleers.

Met de gedachte aan de op handen zijnde reorganisatie, schoot Liesbeth in paniek. Hun nieuwbouwhuis werd over 6 weken opgeleverd, en haar inkomen konden ze de eerste jaren echt niet missen.

In een poging zichzelf te kalmeren, ging Liesbeth buiten uitwaaien. Ze begreep er werkelijk niets van. Had ze dan allerlei signalen gemist? Het kon toch niet zo zijn dat haar specificaties nu opeens onder de maat waren?

De buitenlucht deed haar goed. Toen ze weer tot bedaren kwam realiseerde Liesbeth zich dat ze geen eerlijke kans had gekregen. Haar collega’s hadden hun onvrede direct met haar kunnen bespreken in plaats van zich te verlagen tot grappen.

Dit gaf haar moed om uitleg aan haar manager te gaan vragen. In dat gesprek bleek dat ze de invloed die agile op haar werkzaamheden heeft zwaar onderschat had. Voor haar manager werd het duidelijk dat het van Liesbeth geen onwil of onkunde was geweest. En hij verontschuldigde zich dat hij te veel op de signalen uit het veld was afgegaan.

Tot opluchting van Liesbeth kwamen ze tot de conclusie dat haar achterstand vrij makkelijk in te lopen moest zijn. Later die week zouden ze samen bekijken hoe ze dat vorm konden geven. Ondertussen ging haar manager navragen welk project nog om een goede business analist verlegen zat.

Wat ben je liever?

Een agile analist óf een traditionele analist werkzaam in een agile omgeving?

Ik hoor vaak analisten zeggen dat het verschil tussen agile en traditionele requirements niet zo groot is. En ik lees op social media geregeld dat agile gewoon weer een nieuwe methode is.

Dan denk ik: “daar hebben we weer iemand die zich niet realiseert dat hij in de traditionele mindset is blijven steken”.

Als vakkundig analist ken je vanzelfsprekend alle ins en outs van agile requirements.

Daarom is het slim dat jij wel doorvraagt en op zoek gaat naar het geheim achter agile. Zo vermijd je de veelgemaakte fouten en blijf je niet zitten met vragen als:

 • Hoeveel en welke informatie moet ik precies documenteren?
 • Hoe voorzie ik de ontwikkelaars elke sprint van voldoende informatie?
 • Hoe richt ik de traceability goed in?
 • Hoe voorkom ik dat we belangrijke detail requirements vergeten?
 • Wat wordt er van mij verwacht in een agile omgeving?

Zolang je niet agile leert denken, blijf je worstelen met het opstellen van agile requirements. Je oplossingen en je werkwijze blijven dan suboptimaal en je werkdruk te hoog.

Test jezelf

Voel je weerstand opkomen als ik je vertel dat:

 • Requirements­management, waaronder traceability en change management, in agile overbodig is?
 • Het onderscheid tussen business, gebruikers- en softwarerequirements in agile niet relevant is?
 • Agile requirements bewust niet eenduidig en SMART worden gespecificeerd?
 • Je als analist niet langer het opstellen en overdragen van requirements als taak hebt?
 • Valideren en goedkeuren van agile requirements volstrekt overbodig zijn?

Omdat veel agile practices indruisen tegen traditioneel vakmanschap, is weerstand niet meer dan logisch.

Zodra bij jou de puzzelstukjes op z’n plaats vallen, opent dat nieuwe deuren voor je. Doordat je de agile technieken effectief toepast, bewijs je dat je als agile analist heel veel toegevoegde waarde kunt leveren: voor het team, voor de stakeholders en voor de organisatie als geheel.

Dat zal zeker niet onopgemerkt blijven!

Je oogst dan al snel waardering en krijgt veel complimenten. Collega’s komen je om hulp vragen. Er wordt opeens naar je geluisterd, het is veel gemakkelijker om anderen te overtuigen. En als er een vakgroepleider gezocht wordt, wie denk je dan dat er gevraagd wordt? Inderdaad, jij.

Dit geeft je onherroepelijk een boost zelfvertrouwen én de nodige werkvreugde.

Zodra bij jou de puzzelstukjes op z’n plaats vallen, opent dat nieuwe deuren

Hoe het bij mij is gegaan

Voordat ik afscheid nam van mijn toenmalige werkgever Ordina, één van de grotere IT-detacheringsbureaus, werkte ik als senior business analist. Het allerleukste aan mijn inzet bij klanten vond ik altijd het bevragen van gebruikers over hun requirements.

Maar wat me nog meer voldoening gaf was het opzetten van het requirements competence centre. Ik ben mijn toenmalige manager nog steeds dankbaar voor het vertrouwen en de vrijheid die hij me gaf.

Omdat ik niet tevreden was over de trainingen die we bij de bekende opleidingsbureaus volgden, ging ik ze zelf ontwikkelen en geven. Al snel verkozen veel collega’s mijn trainingen boven de saaie standaard opleidingen. En natuurlijk was ik daar best trots op.

En daar hield het niet op. Toen ik het in m’n eentje niet meer kon combineren met mijn detacheringsopdrachten, ontstond het idee ervaren collega’s op te leiden tot docent van de populairste trainingen. Mezelf klonen ging immers niet.

Na 7 jaar competence centre lead, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Overal kwamen dezelfde vragen, problemen en worstelingen met requirements terug. Alles had ik al een keer eerder gezien.

Dit bracht me in 2008 op het idee een boek over het requirementsvak te schrijven.

Dat wilde idee resulteerde bijna 2 jaar later in de lancering van Handboek Requirements. Dat uitgroeide tot het meest gelezen requirementsboek in Nederland, met 5.000+ verkochte exemplaren en een geheel herziene editie in 2017.

Het resulteerde ook in de oprichting van Reaco Academy en een landelijke Requirements Kenniscentrum. Waarmee ik invulling gaf – en met Reaco Academy en de Online Requirements Academy nog altijd geef – aan mijn ambitie om het voor alle analisten in Nederland mogelijk te maken hun vak goed uit te oefenen.

Waarom jij een meester in agile requirements wordt

Jij weet straks wat de meerderheid van de analisten (en andere IT’ers) niet weten en hun traditionele mindset in stand houdt. Vaak zonder dat ze zich dat bewust zijn.

Jij weet straks:

 • Op welke 3 pijlers elk succesvol agile traject rust. Als je deze niet serieus neemt, is agile werken zinloos!
 • Wanneer je genoeg requirements hebt uitgevraagd en hoe je dat weet
 • Welke ene vraag je jezelf voortdurend moet stellen om scherp te blijven
 • Welke 3 requirementsproducten voor ieder project onmisbaar zijn en praktische tips voor het maken van die producten
 • Welke 6 concrete richtlijnen iedere agile analist kan dromen en dagelijks toepast
 • Welke fout het meest gemaakt wordt en waarom je die absoluut moet vermijden, en hoe je dat doet
 • De 6 fundamentele verschillen in denkwijze tussen een agile en een traditionele analist
 • Hoe je voortschrijdend inzicht bij de business, bij het scrum team en bij jezelf in je voordeel laat werken
 • Hoe je een project voorspelbaar maakt en het management zekerheid biedt
 • Van welke 6 diepgewortelde traditionele overtuigingen in de software­ontwikkeling je maar beter afscheid kunt nemen

Hoe andere analisten dit programma ervaren hebben

Door het programma ‘Meester in agile requirements’ is onze kijk op requirements gekanteld en onze werkwijze versimpeld en versneld. De business heeft er op meerdere vlakken voordeel van: minder overleg, kortere lijnen, meer en betere waar voor hun geld.

Jack Broeren

Ontwerper
Vektis

De oefeningen met de overtuigingen waren een schot in de roos en dwongen me tot nadenken. Door dit programma ben ik me bewuster geworden van de agile gedachte. Nicole, dank je wel voor deze fijne manier om mijn kennis te verdiepen.

Frank Wulms

Testengineer / Analist
ilionx

Het programma liet mij zien wat de rol van een analist in agile projecten is. Ik kan nu met de aangereikte handvatten verder aan de slag. De oefeningen hebben mij een helder inzicht in het verschil tussen de traditionele aanpak en de agile aanpak gegeven. En ik heb geleerd wanneer een agile aanpak de juiste aanpak is.

Leander Stellemans

Analist
Voogd & Voogd

Voor wie is Meester in agile requirements bedoeld?

Dit programma is NIET voor iedereen.

Ik raad je aan om je alléén in te schrijven als de meeste van deze punten op jou van toepassing zijn:

 • Je hebt ervaring met het opstellen van requirements in een traditionele of hybride omgeving
 • Je hebt basiskennis van agile en kent de veelgebruikte scrum begrippen als product backlog, product owner en sprint
 • Je wilt begrijpen wat agile requirements zo anders maakt dan traditionele requirements
 • Je worstelt met het toepassen van de agile requirementstechnieken
 • Je bent goed in je vak, maar merkt dat er andere eisen aan je worden gesteld vanwege agile
 • Je wilt checken in hoeverre je de agile mindset al bezit
 • Je staat open voor de nieuwe inzichten die agile ons gebracht heeft
 • Je vervult of ambieert de rol van agile analist of product owner

Het maakt niet uit of:

 • Je op dit moment werkzaam bent in een agile team
 • Je veel of weinig werkervaring hebt
 • Je een analist bent of in een andere rol met requirements in aanraking komt, bijvoorbeeld als product owner, functioneel beheerder, projectmanager, tester of ontwikkelaar

Dit programma is NIET bedoeld voor:

 • Dinosauriërs: Mensen die alles bij het oude willen laten en geen zin hebben om met de tijd mee te gaan.
 • Zogenaamde experts die precies denken te weten wat agile requirements zijn, maar ondertussen nog gewoon zelf traditionele requirements aan het specificeren zijn.
 • Klakkeloze navolgers: Analisten die het liefst zonder nadenken een template of stappenplan volgen; agile vereist namelijk dat je voortdurend inspeelt op de situatie.

Wat krijg je als je inschrijft?

Na je inschrijving krijg je mijn beproefde recept om de klik te maken naar meesterschap in agile requirements.

Die bestaat uit 6 simpele ingrediënten:

1. Zo stel je precies genoeg requirements op

“Hoeveel requirements moet ik uitwerken en welke details zijn relevant?” is de door analisten meest gestelde vraag. Hoe je daar voor jouw praktijksituatie eenvoudig achter komt, ontdek je bij dit eerste ingrediënt.

2. Hiermee kan het ontwikkelproces soepel verlopen

Hier vertel ik je wat er nodig is om het software-ontwikkelproces soepel te laten verlopen. En vooral ook welke requirementsproducten daarbij onmisbaar zijn.

3. Wat agile requirements anders maakt

Wat maakt agile requirements zo anders dan alles wat wij vroeger deden? Daar kom je in dit onderdeel achter.

4. Zo lever je veel meer businesswaarde

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van businesswaarde. Maar hoe maak je het waar om veel meer businesswaarde te leveren dan we tot dusver hebben gedaan.

5. Zo maak je het project voorspelbaar

We zien wel waar we uitkomen, is een gedachte die absoluut NIET past bij agile. Integendeel, de kern van elke agile aanpak berust op een heel oude en bewezen filosofie voor het beheersen van risico’s en het voorspelbaar maken van een project.

6. Dit zijn de agile requirements principes

We sluiten af met de principes waar elke agile analist zich aan houdt.

Online deelnemen wanneer het jou uitkomt

Dit is een online programma, en dat heeft de volgende voordelen:

 • Het programma staat 24/7 tot je beschikking
 • Je hoeft geen rekening te houden met reistijd en files
 • De 6 ingrediënten om de klik te maken naar meesterschap in agile requirements kun je beluisteren als audio, of lezen als tekst
 • Dat doe je op het moment dat het jou uitkomt: onderweg op je mobiel of tablet, of gewoon thuis of op je werkplek
 • Je kunt gemakkelijk teruggrijpen naar het overzicht met de take-aways of de 6 ingrediënten nog eens nalezen of opnieuw beluisteren
 • Je krijgt 12 maanden toegang tot de Online Requirements Academy en dit programma

Waarom het merendeel blijft vastzitten in de traditionele mindset

Waarom het merendeel van de analisten in de traditionele mindset blijft hangen én zich daar niet bewust van zijn:

 • Hun organisatie is in transitie naar agile en ze zijn omringd door collega’s met een traditionele mindset.
 • Het is ze nooit goed uitgelegd of ze hebben het niet helemaal begrepen.
 • Ze hebben een hoge werkdruk. Het is een bekend gegeven dan mensen die onder druk staan of veel stress ervaren terugvallen in bekende patronen.
 • Ze staan niet open voor nieuwe inzichten die haaks staan op hun huidige denkkader en bestempelen het daarom al snel als onzin.
 • Er circuleert veel onjuiste en misleidende informatie op internet waardoor ze op het verkeerde been zijn gezet.
 • Ze hebben nog nooit een goed gesprek gehad met iemand met verstand van zaken.

Wat dit programma uniek maakt

 • Dit trainingsprogramma zet je aan het denken
 • De content is to-the-point, geen overbodige poespas, want ik weet dat jouw tijd kostbaar is
 • Ik vermoei je niet met het standaard verhaal over het scrum proces. Dat kun je overal op internet al lezen
 • Je wordt uitgedaagd om kritisch te kijken naar je eigen opvattingen over requirements en software ontwikkeling
 • Ik sta bekend om mijn scherpe en duidelijke uitleg die ik kort en krachtig weet te verwoorden, zoals blijkt uit de reacties op mijn producten:

De stof zet je echt aan tot nadenken. Door de opdrachten werd ik gedwongen om m’n gedachten helder te krijgen.
– Marcel Wieser

Ook nu weer helder leesbaar en zoals altijd geen woord teveel.
– Jan-Bart Laan

Nuttig, to-the-point en goed leesbaar.
– Peter Kalmijn

Nicole weet een grote kennis op het vakgebied te combineren met scherpe analyses en kwalitatief goede feedback.
– Duco Politiek

Nicole kan heel goed kennis overdragen en geeft op gepaste wijze tegengas.
– Hossein Chamani

Compliment voor de manier waarop jullie het programma hebben ingestoken. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen.
– Peter van der Linden

Goed opgebouwd, concreet en heel begrijpbaar. Met de vele tips kon ik direct aan de slag: ik pas ze nog dagelijks toe!
– Koen Moreels

Zeer herkenbaar en duidelijk opgeschreven.
– Peter Cleton

Nicole is the person who always knows when to ask that extra ‘why’. She challenges you to think exactly what you need.
– Cor Koert

Ik werd gestimuleerd om steeds de theorie te toetsen aan mijn eigen praktijk.
– Martijn den Hertog

Nicole heeft mij naar het niveau van expert getild, dankzij haar diepgaande kennis en vermogen om dit op anderen over te dragen.
– Kees Timmers

Hulde! Echt goed geschreven, mooie structuur.
– Ton van den Hoogen

Het is zeer praktijkgericht en veel van de beschreven situaties vond ik erg herkenbaar. Jullie geven niet alleen goede tips, maar lieten me ook nadenken over mijn eigen werksituatie.
Pauline van der Haagen

Ik vind de informatie heel helder en heel concreet. Het heeft me precies de antwoorden gegeven waarnaar ik op zoek was.
– Peter van der Linden

Met de opdrachten en de coaching werd me een spiegel voorgehouden van m’n eigen functioneren.
Cris Poelemans

Haar ‘lastige’ waarom-vragen hebben mij veel inzicht gegeven in mijn eigen werkwijze.
Edgar van der Kolk

Kies voor online of VIP

Online

De 6 ingrediënten om de klik te maken naar meesterschap in agile requirements leg ik je via geluidsopnames uit. Je krijgt ook de compleet uitgeschreven tekst zodat je alles rustig kunt nalezen.

Behalve de 6 audio’s en de tekst krijg je ook de bijlage ‘Agile en plannen’ en een overzicht met de take-aways, zodat je die cruciale punten zeker niet vergeet.

VIP

Behalve de audio’s, complete tekst, bijlage en take-aways krijg je 1-op-1 coaching. We spreken elkaar 2 keer via MsTeams op de momenten die jou uitkomen.

In deze VIP-sessies van 45 minuten krijg je hulp bij jouw transformatie naar meesterschap in agile requirements en bespreken we wat dat in jouw geval inhoudt.

Schrijf je hier in

Betaalt je werkgever? Kies op de inschrijfpagina voor ‘bankoverschrijving’ en vul eventueel het inkoopnummer in.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Overschrijving, iDEAL en Bancontact

Heb je nog vragen of twijfels, voordat je je inschrijft?

Blijf er dan niet mee zitten. Mail ons even op team@reaco.nl of bel 0683579287.