Het ultieme programma voor analisten die te maken hebben met traditioneel denkende stakeholders

Agile requirements tot op het gewenste detailniveau uitwerken

Hét online cursusprogramma voor analisten die te maken hebben met traditioneel denkende stakeholders

Agile requirements tot op het gewenste detailniveau uitwerken

Beste analist,

Als je agile gaat werken merk je al snel dat het niet meevalt om oude gewoontes los te laten. Jou is dat voor een belangrijk deel gelukt, maar zijn al je stakeholders ook al zo ver?

Je gaat te maken krijgen met stakeholders die nog traditioneel denken. Niet iedereen zal even snel de overstap naar agile kunnen maken. De nieuwe manier van werken landt doorgaans redelijk snel binnen ICT, maar bij het management, de business en klanten duurt dat langer.

Grote kans dat jij een manier moet vinden om met de traditionele krachten binnen je organisatie om te gaan. Als je daartegen moet opboksen, kun je je soms behoorlijk machteloos of alleen voelen. Zeker als je weinig steun krijgt van collega’s die zelf wel agile werken.

 


Je wilt de requirements wel agile uitwerken, maar wat doe je als
:  

"

De opdrachtgever en het management agile (zeggen te) willen, maar waterval doen?

Wat als ze:

 • Precies willen weten wat voor systeem ze krijgen, voordat ze budget vrijgeven?
 • Met lange termijn planningen blijven werken?
 • Vasthouden aan de bij de start opgestelde requirements?
"

De de gebruikers en de andere business stakeholders nog traditioneel werken?

Wat als ze:

  • Niet in staat zijn om hun wensen te formuleren?
  • Geen aandacht of geen tijd voor requirements hebben?
  • Voortdurend in oplossingen denken?
"

De product owner zijn rol niet goed invult of er geen product owner is?

Wat als de product owner:

  • Geen tijd voor het project vrijmaakt?
  • Geen verantwoordelijkheid neemt of geen mandaat heeft?
  • Niet is benoemd en er dus geen PO is?

Dit alles kan het voor jou behoorlijk lastig maken om agile requirements op te stellen

Dit alles kan het voor jou behoorlijk lastig maken om agile requirements op te stellen. Als analist moet je immers met alle stakeholders samenwerken. De nog traditioneel denkende stakeholders willen de user stories en requirements al vroeg tot in detail vastleggen. Terwijl je dat bij agile requirements juist niet wilt.

Dit is een van de voornaamste verschillen tussen agile en traditionele requirements. Ik zie veel analisten in deels agile deels traditionele omgevingen daarmee worstelen. Want je ontkomt er niet aan om je werkwijze af te stemmen op je omgeving en hier en daar concessies te doen aan de agile werkwijze.

Je hebt dus een mix van agile en traditionele technieken nodig die aansluit op jouw praktijksituatie Maar hoe vind je die mix? Hoe werk je user stories en requirements grotendeels agile uit en kom je toch tegemoet aan de traditionele krachten in je organisatie?

Daar ga ik je in dit praktische programma mee helpen!

Mijn naam is Nicole de Swart

Ik heb Handboek Requirements geschreven en help dagelijks analisten de juiste mix van agile en traditionele technieken toepassen.

Er is tegenwoordig veel aandacht voor agile werken in het algemeen, maar hoe je daarbinnen als analist opereert, komt weinig aan bod. En al helemaal niet als je in je agile werkwijze belemmerd wordt door stakeholders die nog in de traditionele denkwijze vastzitten.

Hoog tijd dus om duidelijkheid te scheppen voor al die analisten die worstelen met agile requirements. Ik wil het namelijk voor jou en alle andere analisten mogelijk maken om hun vak goed uit te oefenen. Dat is mijn missie.

Ik heb daarom alle kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met mijn trainings- en coachingsprogramma’s samengebracht in dit online programma. Zo kan ik nog meer analisten tegelijkertijd helpen en heb ik nog steeds tijd voor persoonlijke begeleiding.

Ik deel mijn kennis, waardevolle lessen en praktische tips met je via webcolleges op onze online academy én help je bij het toepassen daarvan in jouw dagelijkse praktijk.

Groetjes, Nicole

Wat je mag verwachten

In dit diepgaand trainings- en coachingsprogramma ga je leren:

 • Wat jouw positie binnen het project is en hoe je die het beste invult, zodat je je werk goed kunt doen.
 • Wat je kunt doen als de requirements bij de start van het project al bekend moeten zijn, zodat je bij het sprinten geen problemen krijgt met de agile werkwijze.
 • Hoe je in een fixed price project toch de agile werkwijze overeind houdt, zodat je ook dan profiteert van de voordelen van agile.
 • Welke requirementswerkzaamheden binnen agile cruciaal zijn, zodat jij je tijd en aandacht daar op kunt richten.
 • Tot op welk niveau je de requirements moet detailleren, zodat ze zonder problemen in een bouwsprint opgenomen kunnen worden.
 • Hoe je het project voorspelbaar maakt en toch flexibel blijft, zodat je alle stakeholders tevreden stelt.
 • Hoe je de business helpt op een eenvoudig manier hun wensen helder te maken, zodat ze graag aan het project meewerken.
 • Hoe je voorkomt dat stakeholders te snel een (technische) oplossing induiken, zodat je hun werkelijke requirements boven water krijgt.

Dit alles en nog veel meer kun je na afronding van dit uitgebreide programma

Het totale programma bestaat uit 4 modules van elk een maand

Die tijd heb je nodig om alles wat je gaat leren te verwerken en vooral om het te transformeren naar jouw praktijksituatie. Nieuwe kennis opdoen is essentieel, maar daar heb je pas echt iets aan als je het ook in de praktijk toepast. Waar of niet?

Elke maand volg je een module over een belangrijk onderwerp. Ik leid je de komende 4 maanden stap voor stap door het programma.

Jij bepaalt zelf hoe je de lessen inpast in je werkweek. Uit ervaring weet ik dat een vast moment in de week reserveren voor het programma, het beste werkt. Maar het is jouw keuze waar en wanneer je de modules volgt.

Elke maand:

 • Volg je 2 keer een webcollege met uitleg over een specifiek onderwerp
 • Maak je opdrachten en beantwoord je vragen over jouw praktijksituatie
 • Krijg je daar persoonlijk feedback van mij op terug
 • Breng je de stof in de praktijk of probeer je op z’n minst uit of het in jouw situatie goed werkt
 • Krijg je de gelegenheid om vragen aan mij te stellen

Je hoeft het niet allemaal alleen te doen!

Ik herinner je er om de week aan dat er een nieuw webcollege met opdrachten voor je klaar staat. Jij volgt het webcollege dan, wanneer het jou gelegen komt, in onze gloednieuwe online academy.

Ik help en begeleid je vervolgens bij het toepassen van de modules in jouw praktijksituatie. Als het online platform en e-mailcontact daarbij niet afdoende zijn, plannen we gewoon een skype-afspraak in.

Ik wil namelijk dat je werkwijze met grote sprongen vooruit gaat en dat je met alle stakeholders vruchtbaar samenwerkt. Dit programma is pas geslaagd als jij succesvol als (agile) analist opereert.     

Hoe het totale programma is opgebouwd

Elke modules heeft een eigen thema en de webcolleges daarbinnen zoomen in op een specifiek onderwerp.

Module A. Agile requirements en de rol van analisten daarbij

R

Webcollege A.1. Agile requirements en user stories

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat zijn agile requirements precies?
 • Wat is het verschil tussen agile requirements en user stories?
 • Wanneer je extra informatie bij een user story vastlegt?
 • R

  Webcollege A.2. De rol en positie van analisten in een agile project

  Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een analist?
 • Hoe verhoudt de analistenrol zich tot de product owner?
 • In wat voor team past een analist het beste?
 • Module B. Agile requirements uitwerken

  R

  Webcollege B.1. De requirements werkzaamheden in een agile project

  Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe verloopt het requirementsproces in agile?
 • Wie voert welke werkzaamheden uit?
 • Hoe verloopt de afstemming tussen business en IT?
 • R

  Webcollege B.2. Benodigde detailniveau voordat de sprints starten

  Hierin krijg je antwoord op de vragen:

  • Wat je doet als de opdrachtgever wil weten wat hij krijgt voordat hij  budget vrijgeeft?
  • Wat moet er bekend zijn voor de start van de eerste sprint?
  • Wat je kunt doen als de requirements aan het begin van het project al volledig uitgewerkt moeten zijn?

  Module C. De juiste requirements achterhalen

  R

  Webcollege C.1. De business helpen om eenvoudig hun wensen scherp te krijgen

  Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe krijg en houd ik de business betrokken?
 • Wat kan ik doen als de stakeholders zelf niet goed weten wat ze willen?
 • Hoe ga ik om met voortdurend wijzigende requirements?
 • R

  Webcollege C.2. Voorkomen dat stakeholders te snel in oplossingen denken

  Hierin krijg je antwoord op de vragen:

  • Hoe zorg ik dat er niet alleen maar over oplossingen wordt gesproken?
  • Wat kan ik doen om de aandacht op de requirements te richten?
  • Hoe ga ik om met stakeholders die meteen de details van een oplossing induiken?

  Module D. Inspelen op traditioneel denkende stakeholders

  R

  Webcollege D.1. Een mix van agile en traditionele requirements technieken inzetten

  Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Welke mix van technieken past het beste bij mijn praktijksituatie?
 • Hoe kan ik in een hybride omgeving toch zo veel mogelijk agile blijven werken?
 • Hoe ga ik om met traditioneel denkende stakeholders?
 • R

  Webcollege D.2. Niet te veel en niet te weinig details vastleggen

  Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat is in mijn situatie het juiste detailniveau?
 • Hoe voorkom ik dat er belangrijke informatie verloren gaat?
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de product owner hierbij?
 • De webcolleges zijn zeer praktijkgericht en veel van de beschreven situaties vond ik erg herkenbaar. Nicole geeft niet alleen goede tips, maar laat je ook nadenken over je eigen werksituatie. Ik heb geleerd hoe je zelf als analist onderdelen in het proces kunt veranderen en zo meer gebruik kan maken van de voordelen van agile werken. Aanrader voor analisten die in een hybride omgeving werken of in de transitie zitten naar agile werken. Pauline van der Haagen

  Senior Informatie Analist en Product Owner, Keylane

  De webcolleges voelen aan als bakens voor analisten in een agile omgeving. Goed opgebouwd, concreet en heel begrijpbaar komen alle aspecten van ons werk aan bod. Met de vele tips kan je direct aan de slag: ik pas ze dagelijks toe! Koen Moreels

  Functioneel Analist, NN Insurance Belgium

  Aan de hand van veel praktische voorbeelden en heldere uitleg heb ik in dit online programma geleerd hoe ik agile requirementstechnieken succesvol toepas, en welke rol analisten in een agile project vervullen Christ Klinkenberg

  Informatie Analist, Ctac

  Het cursusprogramma van Nicole laat zien dat het beroep van requirementsanalist nog steeds van toegevoegde waarde is, juist in een agile werkomgeving. Ik heb veel gehad aan de handvatten om succesvol om te gaan met stakeholders. Henk van Malsen

  Informatie Analist, Politie Zeeland-West Brabant

  Wie het meeste baat heeft bij dit trainings- en coachingsprogramma

  R

  Dit programma is perfect voor jou als je:

            • Werkzaam bent als analist, ontwerper of product owner, of vergelijkbare rol.
            • In een deels agile, deels traditionele omgeving werkt. Dus als je zelf (meer) agile wilt werken, maar belangrijke stakeholders nog traditioneel denken.
            • User stories (requirements) opstelt of helpt opstellen ten behoeve van de bouwsprints.
            • Project volgens het scrum (of ander agile) proces werkt.
            • Project sprints van maximaal 4 weken hanteert.
            • de voordelen van agile requirements ten volle wilt benutten, binnen de beperkingen van de omgeving waarin je werkt.
  Q

  Dit programma is niet voor jou bedoeld als je:

            • Vrijwel geen ervaring hebt met de agile en begrippen als product backlog, sprint en product owner niet kent.  
            • Organisatie de transitie naar agile succesvol heeft afgerond en je dus geen last hebt van traditionele krachten.
            • Uitsluitend in het voortraject werkt en niet bij het opstellen van user stories voor de bouwsprints betrokken bent.
            • Uitsluitend de requirements voor kleine losstaande RFC’s uitwerkt, dus niet voor grote functionele wijzigingen waarvoor meerdere bouwsprints nodig zijn.
            • Alleen nieuwe kennis op wilt doen en aan je dagelijkse werkzaamheden niets wilt veranderen. 
  q

  Op dit moment zijn 4 van de 8 webcolleges beschikbaar

  Ik ben nog bezig met het ontwikkelen van de overige webcolleges. Toch wil ik je niet laten wachten totdat het programma compleet is. De nu beschikbare content is te waardevol om op de plank te laten liggen.

  Dus, als je wilt, kun je je nu al inschrijven voor de eerste 2 maanden van het programma. Daarna, als de rest van het programma af is, doe ik je een super goed aanbod voor de overige webcolleges. Daar mag je me aan houden 🙂

  Je krijgt nu de volgende webcolleges inclusief opdrachten en mijn persoonlijke begeleiding.

  MAAND 1 *NU BESCHIKBAAR

 • Webcollege A.1. Agile requirements en user stories
 • Webcollege C.2. Voorkomen dat stakeholders te snel in oplossingen denken
 • MAAND 2 *NU BESCHIKBAAR

 • Webcollege A.2. De rol en positie van analisten in een agile project
 • Webcollege B.2. Benodigde detailniveau voordat de sprints starten
 • Je investering

  Als dit 4 maanden durende trainings- en coachingsprogramma helemaal klaar is, zal de investering om het te volgen meer dan € 3.000,- zijn.

  Dus je investering voor 4 van de 8 webcolleges komt dan uit op € 1.500,-

  MAAR ik ga je een geweldige korting geven!

  Ik wil je belonen voor je vertrouwen en voor je deelname terwijl het programma voor de helft klaar is. Dank je wel alvast.

  Ik doe de prijs nogmaals door de helft!

  Je krijgt 50% korting en investeert dus geen € 1.500,- maar slechts € 750,-.

  En als je je inschrijft voor  <datum (ivm goedkeuring manager)> profiteer je ook nog van € 150,- extra korting. € 599,- is echt de bodemprijs (inclusief BTW € 724,79).

  De prijs zal snel stijgen zodra het programma compleet is.

  Klik je op de knop dan kom je op een beschermde pagina. Na inschrijving ontvang je een inschrijf­bevestiging en een btw-factuur via e-mail.

  Betaald je werkgever?

  Kies na het klikken op de groene knop voor ‘bankoverschrijving

  We sturen je eerst een btw-factuur die je vervolgens via ‘bankoverschrijving’ kunt voldoen. Na betaling krijg je een e-mail met alle informatie die je nodig hebt om de cursus te volgen. 

  Heb je vragen over deze cursus?

  Stuur me een e-mail of bel (0592) 268 01