Beste aanstormende agile analist,

Hoe zou het zijn als jij de analistenrol met trots vervult en je zeer gewaardeerd wordt door je collega’s? Wat als jij effectief samenwerkt met de product owner en stakeholders, en op de agile manier de juiste requirements weet te vinden. 

Zou het je veel voldoening geven als je volwaardig meedraait in het team? Bereid je dan voor op een vliegende start als analist in een agile omgeving.

Leer de essentiële vaardigheden en verwerf de kennis die je nodig hebt om als agile analist te excelleren. En het allerbelangrijkste: Pas die kennis en vaardigheden direct toe, en leer het vak in de praktijk.

Vliegende start met agile requirements

Met dit praktijkprogramma til je jezelf naar een hoger niveau, want:

 • Je kent je taken en verantwoordelijkheden als agile analist en maakt die ook waar
 • Het lukt je overzicht en inzicht te bieden in de requirements 
 • Je leert de juiste vragen te stellen aan stakeholders
 • Je ontdekt welke (detail) informatie de ontwikkelaars nodig hebben over de user stories
 • Je komt te weten waar jouw kracht zit en op welke valkuilen jij alert moet blijven 
 • Je ontdekt hoe de product owner en jij elkaar versterken
 • Je toont aan dat je een waardevolle kracht voor het scrum team bent
 • Je zelfvertrouwen neemt toe omdat je snel groeit en schouderklopjes krijgt

Door een unieke combinatie van training-on-the job, kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding transformeer je in 4 maanden tijd van beginnend naar volwaardig agile analist.

Je weg vinden als agile analist

Je bent recent begonnen als analist in een agile/Scrum team en merkt dat het soms lastig is om je weg te vinden in dit nieuwe werkveld. Misschien loop je tegen situaties aan waarin je niet precies weet:

 • Wat er van je wordt verwacht en wie waarvoor verantwoordelijk is
 • Hoever je moet gaan met het documenteren van requirements
 • Hoe je de vereiste input voor de user stories verzamelt
 • Hoe je omgaat met tijdsdruk en de juiste prioriteiten stelt
 • Hoe je kunt toetsen of je de juiste dingen aan het uitwerken bent
 • Hoe je de behoeften van de gebruikers vertaalt naar beknopte en voor het team bruikbare user stories

Stel je voor dat:

 • Je stakeholders interviewt en moeite hebt met het stellen van de juiste vragen, waardoor je hun behoeften niet scherp krijgt. 
 • Je te maken hebt met een product backlog die vol staat met vage en onduidelijke user stories, waardoor het lastig is om overzicht te houden en de juiste prioriteiten te stellen
 • Je in een refinement sessie zit en moeite hebt om de user stories te duiden, waardoor de requirements voor de ontwikkelaars te vaag blijven. 
 • Tijdens een sprint review blijkt dat de stakeholders verschillende verwachtingen hebben over de functionaliteit van de software, waardoor het niet lukt om tot consensus te komen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen waar je als beginnende analist mee te maken kunt krijgen. Maar maak je geen zorgen, wij hebben ooit ook in jou schoenen gestaan en weten precies hoe je dit soort obstakels overwint.

In jouw schoenen gestaan
Andere analisten hebben ook in jouw schoenen gestaan

Waarom wij je kunnen helpen

Wij, Nicole de Swart en Priya Soekhai, zijn zelf ook analisten en hebben de afgelopen 30 jaar voor veel organisaties en projectteams requirements in kaart gebracht.

Ook wij hebben onszelf opnieuw moeten uitvinden toen agile en Scrum begin deze eeuw opkwamen. We moesten alles zelf uitzoeken en uitproberen, want goede trainingen en coaches waren toen niet te vinden.

Je begrijpt dat dit niet altijd makkelijk is geweest. Daardoor hebben we onszelf vaak onzeker en soms ook onbegrepen en moedeloos gevoeld. Gelukkig zijn we met vallen en opstaan, en het nodige doorzettingsvermogen erin geslaagd om voorlopers in agile requirements te worden.  

Achteraf zijn we dankbaar voor deze harde leerschool. Want nu begrijpen we maar al te goed hoe het is om in een nieuw werkveld aan de slag te gaan. En die kennis en ervaring zetten we graag in om aanstormende agile analisten een vliegende start te geven.

Groetjes, Nicole & Priya

Wat je zoal gaat leren

Tijdens het praktijkprogramma ontdek je:

 • Wat jouw rol binnen het agile team is en hoe je die het beste invult, zodat jijzelf en het werk dat je doet goed tot zijn recht komen
 • Hoe je samen met de business hun eisen en wensen op tafel krijgt, zodat je de gebruikersbehoeften scherp hebt
 • Tot op welk niveau je de requirements moet detailleren, zodat ze in een bouwsprint opgenomen kunnen worden.
 • Welke requirements ­werkzaam­heden binnen agile cruciaal zijn, zodat jij je aandacht daar op kunt richten.
 • Hoe je de aandacht van alle betrokkenen op businesswaarde gericht houdt, zodat de stakeholders krijgen wat ze nodig hebben
 • Wat je kunt doen om te voorkomen dat stakeholders meteen in (technische) oplossing denken, zodat je niet het verkeerde probleem oplost.
 • Hoe je omgaat met wijzigingen in de requirements, zodanig dat voortschrijdend inzicht in jullie voordeel werkt.
 • Hoe je te weten komt of de requirements echt aan de behoeften van de stakeholders voldoen, zodat iedereen blij is met de opgeleverde software.

Voor wie is ‘Vliegende start met agile requirements’ bedoeld?

Dit programma is voor jou als:

 • Je als analist in een agile team aan de slag gaat of daar sinds kort in werkt.
 • Je al eerder met (traditionele) requirements in aanraking bent gekomen, bijvoorbeeld als key-user, tester, functioneel ontwerper of beheerder.
 • Je user stories / requirements gaat uitwerken ten behoeve van bouwsprints of daarbij helpt.
 • Je organisatie volgens Scrum of SAFe werkt of in transitie naar agile is.
 • Je team in een complexe en dynamische omgeving werkt aan substantiële functionele wijzigingen. Niet uitsluitend aan kleine losstaande RFC’s.
 • Je reeds bekend bent met basisbegrippen uit agile en Scrum als product owner, user story en sprint.
 • Je snel wilt groeien en als analist veel toegevoegde waarde wilt leveren.

Schrijf je NIET in als je je in deze typeringen herkent:

Achteroverleuners

Als je een training ziet als uitje waar je lekker onderuit de docent aanhoort, ben je aan het verkeerde adres. We kunnen je alleen helpen als je actief deelneemt en je best doet om de nieuwe kennis toe te passen.

Slaafse volgers

Als je een gedetailleerd stappenplan voor het analysewerk verwacht, ga je bedrogen uitkomen. We kauwen niet precies voor hoe je te werk moet gaan, maar laten je dat (zoals het in agile betaamt) zelf ontdekken.

Einzelgängers

Als je weinig behoefte hebt aan sociale interactie en liever als solist opereert, is de analistenrol niet geschikt voor jou. Dit programma is weggegooid geld als je niet van samenwerken houdt en je niet wilt inleven in stakeholders en teamleden.

Welke onderwerpen aan bod komen

Het totale programma bestaat uit 4 modules van elk een maand, waarbij we achtereenvolgens inzoomen op de 8 facetten van agile requirements:

A. Agile requirements en de rol van analisten daarbij

A.1. Agile requirements en user stories

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat zijn agile requirements precies?
 • Wat is het verschil tussen agile requirements en user stories?
 • Wanneer leg je extra informatie bij een user story vast?

A.2. De rol en toegevoegde waarde van analisten

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een analist?
 • Hoe verhoudt de analistenrol zich tot die van de product owner?
 • In wat voor team past een analist het beste?

B. Agile requirements uitwerken

B.1. Het werkproces voor agile requirements

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Welke requirements werkzaamheden zijn cruciaal binnen agile?
 • Wie voert welke activiteiten uit om requirements helder te krijgen?
 • Wat kan ik doen om de samenwerking tussen business en IT te verbeteren?

B.2. Benodigde detailniveau voordat de sprints starten

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat moet er bekend zijn voor de start van de eerste sprint?
 • Wat kan ik doen als de requirements aan het begin van het project al volledig uitgewerkt moeten zijn?
 • Wat doe je als de opdrachtgever wil weten wat hij krijgt voordat hij budget vrijgeeft?

C. De juiste requirements achterhalen

C.1. De business helpen eenvoudig hun wensen scherp te krijgen

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe ontdek ik samen met de stakeholders wat hun requirements daadwerkelijk zijn?
 • Wat kan ik doen om de business betrokken te houden?
 • Hoe maak ik het opstellen van requirements voor mezelf en de business zo makkelijk mogelijk?

C.2. Voorkomen dat stakeholders te snel in oplossingen denken

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe ga ik om met stakeholders die meteen de details van een oplossing induiken en het geheel niet overzien?
 • Wat kan ik doen om de aandacht op de requirements te richten?
 • Hoe voorkom ik dat er niet alleen over (technische) oplossingen wordt gesproken?

D. Inspelen op traditioneel denkende stakeholders

D.1. Agile en traditionele requirements combineren

Hierin krijg je antwoord op de vragen:

 • Hoe stel ik een voor mijn praktijksituatie optimale werkwijze samen?
 • Hoe ga ik om met stakeholders die nog in een traditioneel denkpatroon vastzitten?
 • Hoe blijf ik in een hybride omgeving toch zo veel mogelijk agile werken?

D.2. Niet te veel en niet te weinig details vastleggen

Hierin krijg je antwoord op de vragen;

 • Hoe verhoog ik de kwaliteit van de user stories?
 • Wat is in mijn situatie het juiste detailniveau?
 • Hoeveel details en extra informatie leg ik op welk moment bij een user story vast?

Wat dit praktijkprogramma uniek maakt

Vliegende start met agile requirements is geen gewoon trainingsprogramma. Het herbergt een unieke mix van training-on-the job, kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding. De perfecte combinatie waarmee je in slechts 4 maanden tijd de sprong van beginnend  naar volleerd agile analist maakt.

Daarvoor is het zeker niet genoeg om alleen nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. Dat is slechts het eerste stapje. Belangrijker is het om praktijkervaring op te doen, nieuw gedrag uit te proberen, nieuwe vaardigheden toe te passen, te leren van je fouten en jezelf steeds te verbeteren. 

Kortom: Leren door te doen is essentieel om het vak van agile analist goed onder de knie te krijgen. 

We nemen jouw unieke situatie en huidige kennisniveau als uitgangspunt. Van daaruit begeleiden we je om concrete stappen vooruit te zetten naar volwaardig agile analist. 

Samen met je persoonlijke coach duik je elke 2 weken in een ander facet van agile requirements:

 • Dat begint met de vereiste kennis tot je te nemen. Dat zal per blok slechts 20 à 30 minuten van je tijd vergen.
 • Vervolgens vertaal je de opgedane kennis naar je eigen praktijk. Daartoe geven we je opdrachten en reflectievragen. 
 • Je past hetgeen je geleerd hebt meteen toe in je project. We voorzien je van de nodige tips en tricks.
 • Je deelt je ervaringen, inzichten en bedenkingen met je coach en krijgt daar gerichte feedback op.   

Via je persoonlijke coachingspagina sta je in contact met je coach. Als je ergens niet uitkomt of iets niet helemaal duidelijk is, schroom dan niet om vragen te stellen of je bedenkingen te uiten. We zijn er om je te helpen.

We creëren een veilige leeromgeving. Alles wat je met ons deelt en op je coachingspagina zet blijft privé.

Flexibel in te plannen

Een van vele de voordelen van een online programma is dat je je eigen tijd kunt indelen. Elke 2 weken zetten we een nieuw blok voor je klaar op de Online Requirements Academy. Daarbinnen bepaal je zelf wanneer je ermee aan de slag gaat. 

Met de begeleiding sluiten we bij jou ritme aan. We begeleiden je van begin tot eind en reageren binnen enkele werkdagen. 

We moedigen je aan om stappen vooruit te zetten en nieuwe dingen uit te proberen.

Ook delen we onze eigen praktijkervaringen en die van analisten in andere organisaties. We vertellen hoe wij er zelf mee om zijn gegaan en wat wel en wat niet goed uitpakte.

Na afloop houd je nog 12 maanden lang toegang tot de Online Requirements Academy, dit programma en jouw persoonlijke coachingspagina. Je hebt dus alle tijd om bepaalde dingen nog eens na te lezen.

Dit horen we vaak terug

We willen onszelf niet al te veel op de borst kloppen, daarom laten we graag deelnemers aan het woord:

 • “Ik merk dat ik nu veel sterker in mijn schoenen sta als analist.”
 • “Nicole en Priya geven heel praktische feedback op je eigen manier van werken. Dat resulteert in aanpassingen waar je direct wat mee kunt.”
 • “Ze checken wat bij jou werkt, gaan daarop in en denken met je mee. Fijn dat het programma niet one size fits all is.”
 • “Met de opdrachten en de coaching word je een spiegel van je eigen functioneren voorgehouden.”
 • “Ze dragen duidelijke oplossingen aan en geven veel best practices.”
 • “Ik ben blij dat ik mijn rol als analist nu veel beter invul en daardoor ook een belangrijke positie binnen het team heb gekregen.”
 • Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Dat komt mede door de persoonsgerichte aandacht en aanpak.”

Kies voor Regulier of Pro

Regulier

De 8 facetten van agile requirements legt Nicole je in heldere bewoordingen uit, vergezelt van vragen en opdrachten om het levendig, praktisch en interactief te houden.

Via je persoonlijke coachingspagina sta je rechtstreeks met ons in contact. We gaan 4 maanden lang naast je staan. We geven feedback, helpen je vooruit en moedigen je aan, zodat jij blijft groeien.

Pro

Naast het reguliere programma krijg je de hands-on training “De kunst van het doorvragen”. Doorvragen naar de achterliggende requirements is namelijk essentieel voor elke analist. Je krijgt hiervoor eenvoudige technieken aangereikt.

Bovendien heb je 2 x een gesprek met je coach over jouw dagelijks werk en de issues waar jij tegenaan loopt. Flexibel in te plannen gedurende de looptijd van dit praktijkprogramma.

Schrijf je nu in en start wanneer het jou uitkomt

Betaalt je werkgever? Kies op de inschrijfpagina voor ‘bankoverschrijving’ en vul eventueel het inkoopnummer in.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Overschrijving, iDEAL en Bancontact

Heb je nog vragen of twijfels, voordat je je inschrijft?

Blijf er dan niet mee zitten. Mail ons even op team@reaco.nl of bel 0683579287.