‘Onduidelijkheid over de rol van business analist’

Evert Aartsen* werkt al jaren in de e-commerce. Bij zijn huidige werkgever heeft hij een tijdlang de rol van product owner vervult en is nu werkzaam als business analist. 

Evert: “Bij ons in de organisatie verloopt het ontwikkelproces vaak nog stroef en ook de samenwerking met de business laat te wensen over. Het lukt me bijvoorbeeld niet om de business voldoende te betrekken.”

“Verder worstel ik met het op het juiste detailniveau uitwerken van requirements en voorbereiden van refinements.” Dit vertelde Evert aan ons bij de start van het praktijkprogamma Daadkracht met agile requirements.

Rol business analist niet duidelijk

Daadkracht met agile requirements

De rol van business analist was in de organisatie niet duidelijk omlijnd. Wat het er voor Evert niet makkelijker op maakte om die rol goed in te vullen.

Hij wilde zich verder ontwikkelen als professional en besloot daarom dit praktijkprogramma te volgen.

Gedurende 4 maanden hebben we samen elke 2 weken een nieuw thema uitgediept en praktisch toepasbaar gemaakt, zodat Evert het in zijn dagelijks werk kon integreren. Zo heeft Evert zichzelf en zijn werkproces in een heleboel kleine stapjes naar een hoger plan getild. 

Evert: “Ik heb gemerkt dat ik nog veel kan verbeteren aan ons werkproces en mijn rol daarbinnen. Tijdens het programma ben ik zeker gegroeid als business analist.”

Concrete resultaten

Toen we hem vroegen naar het voornaamste winstpunt voor hem persoonlijk, antwoordde Evert: “Het is moeilijk om één specifiek winstpunt te noemen, maar als ik het toch moet doen, dan is het dat ik mijn rol als BA goed helder heb gekregen.” 

Benieuwd naar zijn andere winstpunten?

Hieronder hebben we een greep uit de inzichten en concrete resultaten die hij heeft behaald op een rij gezet: 

“Op voorhand zou ik hebben gezegd dat wij geen traditioneel denkende stakeholders hebben, omdat wij geen IT ontwikkelhistorie hebben. Dit bleek toch niet helemaal waar te zijn. De druk op de teams om een traditionele  planning en voortgangsrapportage te maken, is namelijk steeds verder toegenomen.

Gelukkig liet dit programma ons zien hoe we agile kunnen blijven werken en toch aan de eis van traditionele rapportages voldoen.”

“Als we een nieuwe feature of idee bespreken, blijft het opletten dat we niet direct een oplossing als startpunt nemen. Daarom passen we tegenwoordig de top down aanpak uit dit programma toe.”

“Bij tijdsgebrek was ik snel geneigd om zaken zelf in te vullen, waardoor ik eigenlijk de rol van de business op me nam. Nu ik me daar bewuster van ben, stel ik meer vragen aan de stakeholders en betrek ze expliciet bij het opstellen van user stories.” 

“Het opstellen van systeemdocumentatie zat al redelijk in ons ontwikkelproces verweven, maar tijdens dit programma kwam het besef dat we daarin de terugkoppeling vanuit de business misten. Daarom vragen we de betreffende stakeholders nu actief om mee te helpen bij het valideren van de documentatie die we maken.”

“Ik heb geleerd dat we niet alles meteen al hoeven te weten, maar dat we de requirements beter proefondervindelijk kunnen achterhalen. Door de software steeds verder uit te bouwen en beter te maken, omarmen we het iteratief ontwikkelen en kunnen we effectief businesswaarde leveren.”

“Ik moet bekennen dat ik zelf ook vaak de oplossing in duik. Eigenlijk is het bewust worden van deze valkuil voor mijzelf al van grote waarde. Ik stel nu veel vaker de ‘waarom’-vraag om de echte doelen te achterhalen.”

“Ik breng de essentiële aspecten van agile, die in dit programma uitvoerig aan bod zijn gekomen, continue onder de aandacht en heb ze ook met de product owner en IT-manager gedeeld. Ik heb namelijk gemerkt dat ze bij ons snel dreigen te verzanden.”

Doorgaan op de ingeslagen weg

Evert ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het is mooi om te zien dat  ‘Daadkracht met agile requirements’ iets heeft losgemaakt bij Evert en de mensen waarmee hij samenwerkt.

Evert: “Ik heb een goed gevoel bij het continueren van de weg die we met dit praktijkprogramma ingeslagen zijn. De product owner, scrum master en ikzelf hebben de drive om door te gaan met het stapsgewijs verbeteren van ons ontwikkelproces

Onze speerpunten voor de komende tijd zijn: 

  • Samen met de business de productvisie/-doelen helder maken
  • Het iteratief ontwikkelen samen met het development team verbeteren en verder uitbouwen.

Dank voor de begeleiding bij de opdrachten, het voelde als zeer nuttig en toegankelijk!”

Evert heeft in 2022 deelgenomen aan ons praktijkprogramma ‘Daadkracht met agile requirements’.

(*) We mochten deze voorbeeldcase alleen anoniem plaatsen. Evert Aartsen is daarom een fictieve naam.